അയ്യോ അവിഹിതം ‼️

  Рет қаралды 108,416,495

𝐒𝐚𝐧𝐮𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚

𝐒𝐚𝐧𝐮𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚

3 ай бұрын

Пікірлер
@BinodTharu-Official
@BinodTharu-Official 3 ай бұрын
Such a shameful act on the name of making funny videos 😢
@official_sobuj-
@official_sobuj- 3 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂👍👍😘😘🤦🤦🤦
@rajendrakumarchakraborty7646
@rajendrakumarchakraborty7646 3 ай бұрын
Binod .
@user-ng5eq4ct7q
@user-ng5eq4ct7q 3 ай бұрын
Oh oui! Exactement CT exact honteux de cette image mauvaise! 😢
@Finn-URL-Z384
@Finn-URL-Z384 3 ай бұрын
No one cares,it is staged
@sathishl8379
@sathishl8379 3 ай бұрын
BJP Bjk Nm Nk Jk
@shiningstar3393
@shiningstar3393 3 ай бұрын
Plz don't normalize these things Morality is degrading
@ChangbinSalon_OFFICIAL
@ChangbinSalon_OFFICIAL 3 ай бұрын
yh
@jamiebaker7066
@jamiebaker7066 3 ай бұрын
I'm just waiting for the astroid to hit at this point smh
@NehaKumari-lz6gc
@NehaKumari-lz6gc 3 ай бұрын
​@@jamiebaker7066❤i99😂❤
@samriddhigiri2367
@samriddhigiri2367 3 ай бұрын
​@@ChangbinSalon_OFFICIAL😊❤
@user-bp5dl4uq5e
@user-bp5dl4uq5e 3 ай бұрын
Its a part of worldwide agenda to degrade the marriage system, through social media. The next generation will not value family or marriage system. Thats the aim of the future world government.
@rajakumarimarasakatla
@rajakumarimarasakatla 3 ай бұрын
Don't make these kind of things silly and public....plzzzz
@PLAYER20256
@PLAYER20256 3 ай бұрын
Huh
@devendrareddy3351
@devendrareddy3351 3 ай бұрын
U don't watch
@huberelodie8161
@huberelodie8161 3 ай бұрын
LÉNA 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
@rajakumarimarasakatla
@rajakumarimarasakatla 2 ай бұрын
​@@huberelodie8161😂😂😂😂
@rajakumarimarasakatla
@rajakumarimarasakatla 2 ай бұрын
​@@huberelodie8161anger issues 😂
@art_o_maniac7984
@art_o_maniac7984 3 ай бұрын
So cheating is a fun thing now a days! 😶🤦🏻
@BinodTharu-Official
@BinodTharu-Official 3 ай бұрын
Binod 😢
@garou4307
@garou4307 3 ай бұрын
Cheating ain't fun these days The prank is fun in this
@bavarianmotorworksbmw5064
@bavarianmotorworksbmw5064 3 ай бұрын
Only if it is done by men
@jessicarosa3138
@jessicarosa3138 3 ай бұрын
​@@bavarianmotorworksbmw5064😊😊😅😅😢😢
@NEETASPIRANT3000
@NEETASPIRANT3000 3 ай бұрын
NEVER TO TRUST ANYONE 😇, sab time pass krte hai bs 🙏🏻😊....... Emotions ki what lag jaati 🙂😢🙏🏻😊
@1530deepakprajapati
@1530deepakprajapati 3 ай бұрын
It's unbelievable that over 2 Million+ people agree with video in the name of funny video, we are going to lose our Indian culture and values in future generations.
@ravina6809
@ravina6809 3 ай бұрын
Kisi ko smj nhi aayega. Inhone in cheezo ko normal smj Liya n glorify bhi kr rhe h . 😢
@1530deepakprajapati
@1530deepakprajapati 3 ай бұрын
@@ravina6809 😣💔 next generation is learning this from us wow.
@ravina6809
@ravina6809 3 ай бұрын
@1530deepakprajapati sahi keh rhe hain aap. Koi ethics n values nhi h. Marriage relationships Me cheating krna itna normalize kr diya had h . Chaahe ye mazaak hi tha but fir bhi society ko wrong lesson mil rha h
@ravina6809
@ravina6809 3 ай бұрын
@@1530deepakprajapati ji
@safiyakuttambath8803
@safiyakuttambath8803 2 ай бұрын
Yes😢
@user-sg5cn2ym3u
@user-sg5cn2ym3u 3 ай бұрын
Don’t create bad ideas videos to circulate in social media.. Children, teenagers, young adults are also watching.. Don’t spoil morality in the name of better content creator..😒
@Defence_Aspirant.8880
@Defence_Aspirant.8880 3 ай бұрын
KALYUG ! so shameful nowadays...trust issues 💔
@mithunsardar6385
@mithunsardar6385 3 ай бұрын
😊😊
@Defence_Aspirant.8880
@Defence_Aspirant.8880 3 ай бұрын
@@thecasual9258 nah bruh I would've reacted the same .... it's not just an reel it's harsh reality 💔of today's generation and people's shitty thinking
@Andreas-rp2zz
@Andreas-rp2zz 3 ай бұрын
Would you consider this funny, if she was acting like him?
@sgsrtayilam6261
@sgsrtayilam6261 3 ай бұрын
അവിഹിതവും വിശ്വാസ വഞ്ചനയുമൊക്കെ ഇപ്പൊ തമാശയാണ്. പേട്ടന്റെ സിനിമയിലെ പീഢനം പൊലെ.
@arimurugan563
@arimurugan563 3 ай бұрын
no
@imamallu
@imamallu 3 ай бұрын
Pettano.Ath ara ninte 😂
@gotoausie
@gotoausie Ай бұрын
​@@imamalluമോഹൻലാൽ 😂
@himanshumanghani3603
@himanshumanghani3603 3 ай бұрын
Don't cheat. Innocent people are God's favorite
@shalu0404
@shalu0404 3 ай бұрын
Superb❤
@Akshaya_2417
@Akshaya_2417 Ай бұрын
I like this comment 💙
@user-lj7eq9zq4w
@user-lj7eq9zq4w 3 ай бұрын
Ma i feel like cheating is so easy these days
@nomoneycarguy5398
@nomoneycarguy5398 3 ай бұрын
It’s is, but doesn’t make it right.
@user-rb8gk4fu5n
@user-rb8gk4fu5n 3 ай бұрын
😊
@husniabarna5963
@husniabarna5963 3 ай бұрын
I am glad to see a change in the comment section. I was always against such videos which try to normalize such disgusting acts. Cheating on your partner is not fun those who cheat live a miserable life no matter if they accept it or not.
@rajakumarimarasakatla
@rajakumarimarasakatla 3 ай бұрын
Don't spoil the worldd😢
@NoOne-no9te
@NoOne-no9te 3 ай бұрын
Practice makes a man perfect.😂😂😂
@monstergaming5912
@monstergaming5912 3 ай бұрын
Yu
@BinodTharu-Official
@BinodTharu-Official 3 ай бұрын
Binod Z
@HSC750
@HSC750 3 ай бұрын
Kya yrr kuchh bhi video bnate h ye log
@opensource32
@opensource32 3 ай бұрын
​@@BinodTharu-Official binod your era have been ended now except it
@rosalieramento5163
@rosalieramento5163 3 ай бұрын
​@@BinodTharu-Officialp
@xxclusive8380
@xxclusive8380 3 ай бұрын
Making fun of Sin is not good.
@Eyad_faramawy
@Eyad_faramawy 3 ай бұрын
Welcome to "what the heck did I just watch"
@positivevibeonly7717
@positivevibeonly7717 3 ай бұрын
The video maker: mother and father defenetly doing this type of charactor...so same blood is doing this type of videos😊
@Meenumeenu792
@Meenumeenu792 Ай бұрын
😂😂😂
@brandonporter550
@brandonporter550 3 ай бұрын
I'm impressed by the morality of most of these comments. Didn't expect that.
@vijaykumarm912
@vijaykumarm912 3 ай бұрын
Woow , You're childrens will proud and learn some good Manners from their parents😢 Such a Shamefull and all youtubers called them Influencers ,
@MahdiGaming-bc1pu
@MahdiGaming-bc1pu 3 ай бұрын
If a girl doing cheating:very 👎 If a boy doing cheating :very cool😂😂😂
@lajcreation6292
@lajcreation6292 3 ай бұрын
ഇവളും അടുത്ത റൂമിൽ പോയി വല്ലവനെയും വിളിച്ചുകേറ്റി കളിക്കുന്നുണ്ടാകും 😄
@khajam7016
@khajam7016 3 ай бұрын
Note : if children's watching this video...This will spoil their mindset.. Kindly avoid publishing these videos..
@user-yl8mo2sr8z
@user-yl8mo2sr8z 3 ай бұрын
Agree
@speedrunner655
@speedrunner655 3 ай бұрын
Thank God for "🚫 Don't recommend this channel" option
@ASHmainfromOHIO
@ASHmainfromOHIO 3 ай бұрын
Cringe Button 👇🏻
@safwantp4641
@safwantp4641 3 ай бұрын
How to അവിഹിതം in own house😂
@divyaa4459
@divyaa4459 3 ай бұрын
haha cheating on your wife...so funnyyy
@ansinjs2694
@ansinjs2694 3 ай бұрын
പുലി വരുന്നേ വരുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് പുൽ വന്നപ്പോ ചേച്ചി തുണി പൊക്കി( പുതപ്പ് )നോക്കിയില്ല 😂
@user-sanah
@user-sanah 3 ай бұрын
Wow 😢 cheating is normal nowadays 🤬
@QueenMeloo
@QueenMeloo 3 ай бұрын
😂
@shilpabiju2011
@shilpabiju2011 3 ай бұрын
ശോ എന്റെ ചേട്ടൻ അത്തരക്കാരൻ നഹിഹെ😂😂😂😂😂
@khuramshehzad7943
@khuramshehzad7943 3 ай бұрын
hahaha😂
@AmeerOfficial1
@AmeerOfficial1 3 ай бұрын
One minute silence for those who are finding logic in this video 😂
@lakshmia2122
@lakshmia2122 3 ай бұрын
Slipper shot to this type of videos
@samriddhigiri2367
@samriddhigiri2367 3 ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@shalinij122
@shalinij122 3 ай бұрын
Worst content though it's for fun
@CandyMelon-yj4mt
@CandyMelon-yj4mt 3 ай бұрын
Today's generation 😢
@Seb_50
@Seb_50 3 ай бұрын
Day one of WTF did I just watch.
@KyawSwarOoOfficial
@KyawSwarOoOfficial 3 ай бұрын
So Good 🎉😂❤
@taspirahi4239
@taspirahi4239 Ай бұрын
Abkj😅😂❤❤
@jtjjbannie
@jtjjbannie 3 ай бұрын
Let’s just pretend God didn’t see a thing.
@Sara-ne1wi
@Sara-ne1wi 3 ай бұрын
Cheat is not a thing to make videos or joke about it
@jesusmyfatheronly
@jesusmyfatheronly 3 ай бұрын
😄😄😄😄😄അതേയ്... ഭാര്യ വീട്ടിൽ ഉള്ളപ്പോൾ കാമുകിയെ റൂമിൽ കേറ്റിട്ട് ഡോർ കുറ്റി ഇടാൻ മറക്കരുത് 😜😜. 🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️
@nagamanimani7866
@nagamanimani7866 Ай бұрын
Super vedio nice nice 👍 me know when you dear friend thank you for your information 🙏
@muralikrishna9025
@muralikrishna9025 3 ай бұрын
Very funny , keep doing it many👍 only matured people will understand and enjoy this video
@AyeshaBandara-pe2fj
@AyeshaBandara-pe2fj 3 ай бұрын
සිංහල මිනිස්සු මුන් එක්ක සාමේන් සංහිඳියාවෙන් ඉන්න ඕන කියල කොච්චර හිතුවත් කිව්වත් වැඩක් නෑ. දෙමළ උන්ටයි තම්බින්ටයි හැම වෙලේම ඕන වෙන වෙනම කොටස් වෙන් කරගෙන ඉන්න. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් යාපනේ දෙමලු ඉන්දියාවට පුක දෙනවා, තම්බියෝ අරාබියටයි පකිස්තානයටයි පුක දෙනවා. උන්ට ශ්‍රී ලාංකික මිනිස්සු විදියට ඉන්න කැමැත්තක් නෑ. හොදට බලන්නකෝ යූටියුබ් එකේ හරි ෆේස් බුක් එකේ හරි ලංකාව ගැන හොද කියන මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් හෝ පෝස්ට් එකක් දැක්ක ගමන් දෙමලු ඒකට කමෙන්ට් දානවා ලංකාවේ රජය දෙමළ මිනිස්සුන්ව සමූලඝාතනය කලා කියල. මේ දෙමලුන්ට ඕන සාමයෙන් සමගියෙන් ඉන්න නෙමේ උන්ගේ හිත්වල තාමත් තියෙන්නෙ ඊලම ගැන. මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මෙච්චර ප්‍රසිද්ධියේ මුන් මේවා කරද්දි ඒවා ඔප්පු කරන්න වීඩියෝ, පොටෝස් සාක්ෂි විදියට තියෙද්දි ඇයි ජිනීවා එකේ සමුලු වලදි මේවා පෙන්නල උන්ගෙන් අහන්න බැරි සිංහල මිනිස්සු යුද්ධය අමතක කරල සාමෙන් ඉන්න බලද්දි පර දෙමලු හැම වෙලේම ඊලම හිතේ තියන් ඉන්නවා කියන එක. යුද්ධය පටන් ගත්තේ දෙමලු. හමුදා කොල්ලො 13 දෙනෙක් මරලා. දැන් උන් ඒ යුද්දය පැරදුන නිසා නහයෙන් අඩනවා යුධ අපරාධ ගැන කිය කිය. එත කොට එල්ටීටීඊය සිංහල සාමාන්‍ය මිනිස්සු මැරුවේ ඒවා හොදද ඒවා යුධ අපරාධ නෙමේද? ලංකාවේ ඉන්න සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරීයෝ කියාගන්න එවුන් ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා පවත්වල ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යයේ මේ පොටෝ වීඩියෝ පෙන්නල අහන්න දෙමළ මිනිස්සුන්ගෙන් සහ දෙමළ දේශපාලන නායකයින්ගෙන් සිංහල මිනිස්සු සංහිඳියාවෙන් ඉන්න හදද්දි දෙමලු මෙහෙම හැසිරෙන්නේ ඇයි කියල. මං නම් හිතන්නෑ එහෙම අහන්න කොන්ද පණ තියෙන සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරීයෝ ඉන්නවා කියල. ඔක්කොම කරන්නේ දේශපාලනයට කඩේ යන එකයි, තමන්ගේ සාක්කු පුරවගන්න මාධ්‍ය සංදර්ශන තියන එකයි විතරයි.
@sharadbagadi6382
@sharadbagadi6382 3 ай бұрын
किसी का भी जीवनसाथी अगर उसे धोखा दे रहा है, तो इससे बडी दुःखद बात और कुछ हो ही नहीं सकती। भगवान ऐसे धोखेबाज जीवनसाथी को बहुत बडी सजा देगा।
@ALLHERE309
@ALLHERE309 3 ай бұрын
کس کس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی امت ہونے پر فخر
@oshinponnus3155
@oshinponnus3155 3 ай бұрын
Nigal ellavarekal variety aayit an videos cheyane😂😂
@tngroxy6873
@tngroxy6873 3 ай бұрын
2 vtl ninn chor kazikunaa last chor kittathaa avumm 🌚
@vadivelv3337
@vadivelv3337 3 ай бұрын
Super idea bro ningka Vera level bro
@NivyaSarath-nv4nt
@NivyaSarath-nv4nt 3 ай бұрын
തെക്കേക്കര സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് മൂവി നായിക പോലെ 👌
@anamzeba181
@anamzeba181 3 ай бұрын
Its really disgusting. Such a shameful act in order to get some views you guys are promoting cheating which should definitely be a no no. Demoral story
@sravanimeda1761
@sravanimeda1761 3 ай бұрын
Very bad
@Mubeen7603
@Mubeen7603 3 ай бұрын
Very funny husband and wife
@sanupriya
@sanupriya 2 ай бұрын
😍😍
@Worldofshortsvideos436
@Worldofshortsvideos436 3 ай бұрын
Legend😂
@robinaneesh
@robinaneesh Ай бұрын
😅😅😅😂
@Naveedukofficial
@Naveedukofficial 3 ай бұрын
Such nice and funny 😂😂😂😂video 🎉🎉
@Hei___lin
@Hei___lin 3 ай бұрын
What did I do to get this video, which I cannot describe as a comedy video? It is disgusting✨️🗿
@LordUcchaShrava
@LordUcchaShrava 3 ай бұрын
Don't listen to the idiots in the comments. Your video is funny
@YOURDAD-pt4cn
@YOURDAD-pt4cn 3 ай бұрын
Your wife also will do these kind of funny things to u bro in future
@user-lb1qb8tk3j
@user-lb1qb8tk3j Ай бұрын
😂😂🎉.😅
@ofwuncukr
@ofwuncukr 3 ай бұрын
Poor chap, didnt realise his wife is coming to me😅
@lyndaejidike
@lyndaejidike 3 ай бұрын
Be always suspicious 😂
@ayanchakraborty676
@ayanchakraborty676 3 ай бұрын
W comment section 🙏🏻 Cheating isn't a cool thing at all 😠
@matt9999
@matt9999 3 ай бұрын
to those that believe it wasnt morally right to make this video, don't worry. I don't think the creator had any malicious intent. still strange, though
@QariSaleemHamdami-kg7xb
@QariSaleemHamdami-kg7xb 3 ай бұрын
Allah ko Tobha bohat Pasand he
@maimunamaimu7333
@maimunamaimu7333 3 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂❤
@user-bl5uh6bp7e
@user-bl5uh6bp7e 3 ай бұрын
Good idea 🎉🎉🎉🎉
@user-ce8ny2vd9o
@user-ce8ny2vd9o 3 ай бұрын
practice makes a man perfect 😂😂
@SuganthiSuganthi-ix4lw
@SuganthiSuganthi-ix4lw 3 ай бұрын
This is true.some husband this type only
@Like_a_boss305
@Like_a_boss305 3 ай бұрын
It's nice but don't try this again
@saumyasodhi6215
@saumyasodhi6215 3 ай бұрын
Cheater ☠️☠️ 👇🏻☠️☠️☠️💀💀💀
@phoenixsings5300
@phoenixsings5300 3 ай бұрын
People who are already dealing with this... Are finding it hard to sort it out. And with the making of such videos, people are only going to get a wrong idea!
@skimran5169
@skimran5169 3 ай бұрын
Shabash beta😅😅😅😂😂
@topicblogger377
@topicblogger377 3 ай бұрын
I'll try 💯😂😂
@yusufasi3205
@yusufasi3205 3 ай бұрын
Cakalık her milete etki etmiş 😂
@santoshdangle9810
@santoshdangle9810 Ай бұрын
@satgursingh9086
@satgursingh9086 16 күн бұрын
😅😅
@Tn24_vlogs
@Tn24_vlogs 3 ай бұрын
F*king shame on those people 😶
@shafiqul.islam.
@shafiqul.islam. 3 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂
@dickymaulana3554
@dickymaulana3554 3 ай бұрын
Prindavan memang beda 😂😂
@vijayaranifathima2337
@vijayaranifathima2337 2 ай бұрын
Theyprank you😂🤣💥❤️‍🔥
@raghavm9357
@raghavm9357 3 ай бұрын
What if she does it next time😅😅😅
@Ayeshasaleem216
@Ayeshasaleem216 3 ай бұрын
making the funny video 😮😅
@RPMOdist
@RPMOdist 3 ай бұрын
home tips for married men🤣😂
@driving_lovers_mass_status
@driving_lovers_mass_status 3 ай бұрын
Semma trick ah irukke😂😂😂
@ShrabaniDas-6
@ShrabaniDas-6 3 ай бұрын
very funny 😂😂😂😂
@user-bw7dg5rh8b
@user-bw7dg5rh8b Ай бұрын
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
@Raj309_myutube
@Raj309_myutube Ай бұрын
Pls dont promote this kind of videos...this isn't funny.😇
@bubblebenderr9493
@bubblebenderr9493 3 ай бұрын
Man at first i thought he was hiding from his mom, but reading these comments got me mad
@samstudying
@samstudying 3 ай бұрын
This is such a harsh thing to teach on social media Atleast make funny videos which aren't against the human ethics
@BhartiWagh-ts7lw
@BhartiWagh-ts7lw 3 ай бұрын
Usefull trick
@ravindherpilli3960
@ravindherpilli3960 3 ай бұрын
Nice 👍 experience super akka
@sanupriya
@sanupriya 2 ай бұрын
😍😍
@hemamani1220
@hemamani1220 3 ай бұрын
My husband used same method
@aamiullas2018
@aamiullas2018 3 ай бұрын
👿👿👿👿👿👿👿
@user-wy5tg3gc2c
@user-wy5tg3gc2c 3 ай бұрын
People who thinks this shorts is from ohio😂
@chellyraisya3712
@chellyraisya3712 Ай бұрын
Don't create bad ideas videos to circulate in social media
@razannassar2271
@razannassar2271 3 ай бұрын
😮❤😂
@ajolots
@ajolots 3 ай бұрын
Es una gran diferencia entre ese video y de un youtuber llamado larin jaja aclaro me da risa los comentarios del youtuber larin y de este.
@dharshinikumaran2310
@dharshinikumaran2310 3 ай бұрын
Don't normalize these kind of things 🤦‍♀️🤦‍♀️
@tejasaabsaab5129
@tejasaabsaab5129 3 ай бұрын
Why does his wife think playing with long hair is normal in the first place. Weird people 😅
@whitedove4902
@whitedove4902 3 ай бұрын
What a cheater! 👍🌹👏😂😅
@makudon-mh4co
@makudon-mh4co 3 ай бұрын
Nice trick
@user-jd8zk3wl2p
@user-jd8zk3wl2p 3 ай бұрын
😂😂😂😅😅😅
Masinagudi !!!  4K
30:15
New10 vlogs
Рет қаралды 35 М.
Brawl Talk! The NEW Ranked Mode!
11:43
Brawl Stars
Рет қаралды 17 МЛН
사랑을 온 몸으로 표현하면??!!👶🏻👦🏻👩🏻💗💕 #shorts #가족
00:28
하이델빌리지 Heidel Village
Рет қаралды 45 МЛН
skibidi toilet 71
02:23
DaFuq!?Boom!
Рет қаралды 25 МЛН
Swipe!
1:02
bapkat
Рет қаралды 2,7 М.
Правильный выбор сделал? #shorts
1:01
Angel4Skvad
Рет қаралды 1,2 МЛН
Одноклассники съели мои чипсы 😂 #shorts
0:41
Вика Андриенко
Рет қаралды 1,9 МЛН
It's not easy to think too much in this life
0:56
R-CC
Рет қаралды 103 МЛН