Bạn Xấu, Bạn Tốt và Cây Kẹo Mút || Good Friend, Bad Friend and Lollipop

  Рет қаралды 178,829,917

Bon Bon Media

Bon Bon Media

9 ай бұрын

► Bon Bon Media:
Xin chào! 💚 Cảm ơn các bạn đã đón xem sản phẩm của team Bon Bon Media! 💕
Chúc các bạn xem video vui vẻ! 💕. Hy vọng tất cả các bạn thích kênh của chúng tôi và hãy đăng ký để nhận thông báo về các video tải lên mới nhất.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
►Music by
- License Certificate Music: artlist.io
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
►Liên hệ:
- Gmail: mktdfamily@gmail.com
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
► Hướng dẫn của cha mẹ: Một số nội dung trong video này có thể không phù hợp với trẻ Dưới 13 tuổi.
Lưu ý:
► Bon Bon Media và tất cả các video của kênh này không “hướng đến trẻ em” theo định nghĩa trong mục 16 C.F.R. § 312.2 của ĐẠO LUẬT BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ TRỰC TUYẾN CỦA TRẺ EM không hướng đến đối tượng trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi và (các) chủ sở hữu, đại lý, đại diện và nhân viên của kênh sẽ không thu thập bất kỳ thông tin nào từ trẻ em dưới 13 tuổi và chắc chắn sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào tìm cách thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi thay mặt cho Monster School. Thêm vào đó, chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả ràng buộc và trách nhiệm pháp lý đối với các thông lệ và chính sách của KZfaq và các đại lý và công ty con của KZfaq, hoặc bất kỳ bên thứ ba liên kết nào khác, liên quan đến việc thu thập dữ liệu.
#bonbonmedia #thuhientivi #cotichdoithuc #linhtrang #behanh
2023-02-18-T1(LOR-SHORT-B)-Chinh-Duc-thanh-Trong.mp4

Пікірлер: 2 700
@chitkamolmathurasawan8343
@chitkamolmathurasawan8343 9 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😅😅😅😅😅😅😅
@HamzaHamza-kr1jp
@HamzaHamza-kr1jp 5 ай бұрын
​@rodrigomerli3061خناناق🎉🎉😂😂🎉😢😢😮
@user-kn1uz6ov3n
@user-kn1uz6ov3n 6 ай бұрын
❤❤❤
@zhindajalal
@zhindajalal 5 ай бұрын
😂😂😂
@angelikasangil8913
@angelikasangil8913 Ай бұрын
😂❤😂😂😂😂❤❤😂
@larinalang6339
@larinalang6339 7 ай бұрын
Song name
@ChantaleJean-nu6kr
@ChantaleJean-nu6kr 8 ай бұрын
😂😂
@mnevarez6679
@mnevarez6679 5 ай бұрын
She crying over a dam lollipop
@marielhernandez8404
@marielhernandez8404 7 ай бұрын
😂
@pedroadriangonzalezgonzale740
@pedroadriangonzalezgonzale740 9 ай бұрын
Alina🤣🤣🤣
@ellakumpula3171
@ellakumpula3171 7 ай бұрын
😂😂👍
@mariainesdiaz5629
@mariainesdiaz5629 7 ай бұрын
0
@user-fy6di3sx9j
@user-fy6di3sx9j 7 ай бұрын
Жжыпа узызары❤❤❤❤😂😊😊😊😊
@kaleighsmith3627
@kaleighsmith3627 7 ай бұрын
Sooo funny 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@mohammadadibasyrafmohammad9782
@mohammadadibasyrafmohammad9782 9 ай бұрын
Karma is real😂😂😂😂😂
@BrendhaGuedes
@BrendhaGuedes Ай бұрын
Kkkkkkkkk😂😂😂😂
@Jsusluisgimenez
@Jsusluisgimenez Ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😅😅😅😅😅
@noemitrinidad6779
@noemitrinidad6779 5 ай бұрын
The lolipop drop in the tollet😂😂😂😂
@TheuNguyen-ur5ye
@TheuNguyen-ur5ye 4 ай бұрын
😮😮😮😮😢
@user-bx9ss1nx6k
@user-bx9ss1nx6k 7 ай бұрын
❤❤❤😂😂😂
@TinaHigham-te9wp
@TinaHigham-te9wp 8 ай бұрын
Haha
@adisonofaghouri7457
@adisonofaghouri7457 3 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂
@albertrollian-kv7qw
@albertrollian-kv7qw 9 ай бұрын
😍🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
@riadboukerrouche5585
@riadboukerrouche5585 9 ай бұрын
يتاؤتحطجن
@fidaafujg3g
@fidaafujg3g 7 ай бұрын
❤❤
@francisberbeci1282
@francisberbeci1282 7 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😅😅
@LeaMurillo-ql2eh
@LeaMurillo-ql2eh 3 ай бұрын
Rorihei❤❤😢l
@SumanKumar-rp1om
@SumanKumar-rp1om 3 ай бұрын
​@@LeaMurillo-ql2ehbaa😢😢
@SumanKumar-rp1om
@SumanKumar-rp1om 3 ай бұрын
​@@LeaMurillo-ql2ehbad B A D
@kakmaafillariyam6880
@kakmaafillariyam6880 9 ай бұрын
🤣🤣🤣🤣😂😂
@AngelaQuashie
@AngelaQuashie 7 ай бұрын
Sigma girl😂
@I.E.PcristoelReyCentralelshadd
@I.E.PcristoelReyCentralelshadd 7 ай бұрын
Jajajaja
@Iixmiiy.
@Iixmiiy. 4 ай бұрын
How
@michalinawodarczyk5011
@michalinawodarczyk5011 4 ай бұрын
0
@dungpropham9245
@dungpropham9245 9 ай бұрын
Anh tốt quá
@user-nd8ul8zt6m
@user-nd8ul8zt6m 8 ай бұрын
Лввл
@user-nd8ul8zt6m
@user-nd8ul8zt6m 8 ай бұрын
Оплркылрдо
@trily7112
@trily7112 8 ай бұрын
​@@user-nd8ul8zt6m qw
@hardeepsingh-em4oo
@hardeepsingh-em4oo 5 ай бұрын
Bad
@user-kq4my2wp1b
@user-kq4my2wp1b 4 ай бұрын
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
@RosaGabrielaTadeoMorales-kz4bq
@RosaGabrielaTadeoMorales-kz4bq 7 ай бұрын
❤❤❤❤🎉🎉🎉
@VictorRodriguez-iy8hm
@VictorRodriguez-iy8hm Ай бұрын
😢
@simonchow681
@simonchow681 5 ай бұрын
Funny😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@rafiqulislam9030
@rafiqulislam9030 Ай бұрын
😅😅😅😅😊😂😂😂😂😂😂😂❤😅😅
@liezeldeguia4991
@liezeldeguia4991 9 ай бұрын
🤣😂🤣😂🤣
@md.izazahammed7385
@md.izazahammed7385 5 ай бұрын
😂😂😂😂😅😅
@laxmithapamagar5291
@laxmithapamagar5291 Ай бұрын
so, funny😂😂😂😂
@aywenbagirova8200
@aywenbagirova8200 9 ай бұрын
😂😂😃
@teekaawasthi4324
@teekaawasthi4324 9 ай бұрын
Ht
@user-fn7ny1wn7y
@user-fn7ny1wn7y 6 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂❤❤❤❤❤❤❤❤
@pranabranjanchhatoi9411
@pranabranjanchhatoi9411 7 ай бұрын
these type of cringe videos are still a thing 😒!
@thargyithargyi3696
@thargyithargyi3696 4 ай бұрын
😂😂😂😂😂
@mahmudaafrin-tm1uu
@mahmudaafrin-tm1uu 7 ай бұрын
Allah Like
@user-ox7yy5ev9m
@user-ox7yy5ev9m Ай бұрын
@YamiRuiz-ez8bc
@YamiRuiz-ez8bc 4 ай бұрын
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
@akosuatait3032
@akosuatait3032 5 ай бұрын
Cringe button 👇
@joreahmed635
@joreahmed635 4 ай бұрын
🎉
@user-lu7ip9oz8w
@user-lu7ip9oz8w 4 ай бұрын
❤٢
@user-ne1tg6lo1t
@user-ne1tg6lo1t 4 ай бұрын
Cringe button
@j-pierreperrin
@j-pierreperrin 3 ай бұрын
Fanny 😢😢😢😢😢😢😮.
@j-pierreperrin
@j-pierreperrin 3 ай бұрын
0 o . .😒💕😅
@ruatdikatmzyxn7272
@ruatdikatmzyxn7272 8 ай бұрын
Hahahaha 😂
@IkerMagdiel-qw6sm
@IkerMagdiel-qw6sm 6 ай бұрын
😂😂
@amritaolirawat4729
@amritaolirawat4729 3 ай бұрын
@user-qg8cc7ch3r
@user-qg8cc7ch3r 3 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂❤
@felipesimeon8720
@felipesimeon8720 8 ай бұрын
hah😂😂
@ElizaCubos
@ElizaCubos 7 ай бұрын
Jaja😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😅
@monicaanabelsanchezrengi-of5dp
@monicaanabelsanchezrengi-of5dp 7 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😅😅😅
@lyda-ku2dw
@lyda-ku2dw Ай бұрын
😢❤❤❤
@manoor1986
@manoor1986 5 ай бұрын
🤣🤣🤣🤣🤣🔪😂😂😂🤣
@AjayThakur-bc5yu
@AjayThakur-bc5yu 6 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂❤❤❤❤
@rohelortiz263
@rohelortiz263 6 ай бұрын
Eishwu❤❤❤❤😂😂😂😂😂❤😂
@marvinmadamba610
@marvinmadamba610 9 ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🎉❤❤❤❤❤
@user-wk8bq3tm2u
@user-wk8bq3tm2u 9 ай бұрын
ل عم اج تجدد
@adilenecabrera4592
@adilenecabrera4592 3 ай бұрын
99i9je
@HerejeueHeuebru
@HerejeueHeuebru 3 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@TCAtweak
@TCAtweak 6 ай бұрын
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣:>
@nunapakan4406
@nunapakan4406 7 ай бұрын
lolipop is down
@user-kq1ww4rs9y
@user-kq1ww4rs9y 9 ай бұрын
😭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂🤣🤣
@avelinaledo9258
@avelinaledo9258 5 ай бұрын
😢🎉❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@vanina_toneatti2013
@vanina_toneatti2013 6 ай бұрын
No me gustó el video😢
@lestarifajar5727
@lestarifajar5727 7 ай бұрын
❤❤❤❤😊😊😊
@ruansilva186
@ruansilva186 7 ай бұрын
😊😊❤❤
@luzmarinahernandezvega5337
@luzmarinahernandezvega5337 5 ай бұрын
ese niño le muestra la verdad
@fatmabicer3783
@fatmabicer3783 4 ай бұрын
Dont waste food
@ainsleyyes5169
@ainsleyyes5169 8 ай бұрын
I can't believe that he would do that to her lolipop :(
@amirrahmoune45
@amirrahmoune45 7 ай бұрын
😅😅😅😅😅😅😂😂😂😂😂😂
@tahanijamaldin1574
@tahanijamaldin1574 7 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂هههه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 😝💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩
@tahanijamaldin1574
@tahanijamaldin1574 7 ай бұрын
😂😂😂
@user-ek1gn9pg3p
@user-ek1gn9pg3p Ай бұрын
5555😂😂😂😂
@MateoAlcudia-dh8cx
@MateoAlcudia-dh8cx 4 ай бұрын
Como solo por una paleta Ai cosas más importantes 👇
@Mdliton-iz1qe
@Mdliton-iz1qe 9 ай бұрын
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
@abdouhadji7564
@abdouhadji7564 9 ай бұрын
,😂😂😂🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣😭😭
@rubengimenez1408
@rubengimenez1408 9 ай бұрын
Tum vvhn. .
@barbarabelandabenevides6333
@barbarabelandabenevides6333 4 ай бұрын
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
@user-hq8nt1cw7j
@user-hq8nt1cw7j 5 ай бұрын
🤣🤣🤣🤣🤣
@user-ro6ux8yb8r
@user-ro6ux8yb8r 6 ай бұрын
💙💔🫦
@hasnainshekh475
@hasnainshekh475 4 ай бұрын
😂🎉😢😮😅😊
@MichelleHemongala
@MichelleHemongala 4 ай бұрын
🩵💔🫦
@mariaelizabethhernandezsan8053
@mariaelizabethhernandezsan8053 4 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@dorcasmissamou2302
@dorcasmissamou2302 3 ай бұрын
Mu9❤9uu❤❤❤i0😊u😮🎉ils
@abhiktechzz
@abhiktechzz 2 ай бұрын
Love
@simey0569
@simey0569 9 ай бұрын
Bro licked the toilet lollipop and made it worst
@nananona8236
@nananona8236 5 ай бұрын
🎉
@ronldo8602
@ronldo8602 7 ай бұрын
😂❤❤❤😂😂😂😂😂🎉🎉🎉🎉
@nikolaeszocsi7690
@nikolaeszocsi7690 9 ай бұрын
🤣🤣🤣🤣🤣🥰
@jace5021
@jace5021 9 ай бұрын
Jace 😞😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🥵
@user-wi7hs8pu8c
@user-wi7hs8pu8c 8 ай бұрын
ㅎㅎ
@jilaliminat7521
@jilaliminat7521 8 ай бұрын
هيههث❤ثههثههثثهثع٧ق😂❤ثهثه٧ق٨٣٨٨ث😢غقعقع٣ععقبب😮😅هيهقهنقهنهقهقههق❤قهب😂🎉قهقهه
@norrafizanorrafiza1504
@norrafizanorrafiza1504 8 ай бұрын
🙅
@solmacuer
@solmacuer 8 ай бұрын
Ñ
@bernardosilvestre8185
@bernardosilvestre8185 8 ай бұрын
😊😊
@loveit745
@loveit745 7 ай бұрын
🙅‍♀️🤷‍♀️🤦‍♀️
@user-xb7be9qv4p
@user-xb7be9qv4p 15 күн бұрын
Daniela😂😂😂😂😂😂😂❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉es😊😊😊
@sofiaalshunba9694
@sofiaalshunba9694 6 ай бұрын
😂😂😂😂💗💗💗💗💗💗
@armincruz4116
@armincruz4116 9 ай бұрын
😍😍😍😍😍😍😍😍😍
@oppo092
@oppo092 8 ай бұрын
Кшн
@vivinaali6384
@vivinaali6384 8 ай бұрын
😊😊😊😊😊😊😊😊😊
@user-ui4xn6xw3u
@user-ui4xn6xw3u 4 ай бұрын
🎉😂❤
@vananhho6561
@vananhho6561 8 ай бұрын
I like your video
@haidaralwazan9593
@haidaralwazan9593 3 ай бұрын
هههههههههه والله مضحك😂😂
@gayathrihari2768
@gayathrihari2768 7 ай бұрын
First one is the the good
@sajaabdallah8418
@sajaabdallah8418 9 ай бұрын
🥱🥱🤮🤢😡😡😡ضيعت وقتي
@hagllhp879
@hagllhp879 7 ай бұрын
yes
@user-vv4sd7yw2w
@user-vv4sd7yw2w Ай бұрын
😂😂❤
@maheshagarwal5174
@maheshagarwal5174 9 ай бұрын
Funnnnnnnyyyyyyyyyyyyy
@sdds-do7xb
@sdds-do7xb 9 ай бұрын
ش
@cancergoddness94
@cancergoddness94 4 ай бұрын
🥺😢🥺😢🥺😢🥺❤
@canhtruong5052
@canhtruong5052 9 ай бұрын
Ha ha 😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
@reenanarzary8858
@reenanarzary8858 7 ай бұрын
Omg😂😂😂😂😂😂😂😂🎉🎉😅❤❤❤
@user-hh6kg4nw4y
@user-hh6kg4nw4y 5 ай бұрын
Dog🎉😂
@sofiasolovej-sh2mz
@sofiasolovej-sh2mz 9 ай бұрын
😭
@daratulnurannisa9811
@daratulnurannisa9811 3 ай бұрын
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
@haideecontreras7929
@haideecontreras7929 9 ай бұрын
That is so weird😂
@rabeyabegum9540
@rabeyabegum9540 7 ай бұрын
🎉
@shanirafeek
@shanirafeek 5 ай бұрын
😂😂🎉🎉
@thoufeeksvp1895
@thoufeeksvp1895 2 ай бұрын
😂😂😂😂😢😢😢
@LoumaLouma-gx6ec
@LoumaLouma-gx6ec 7 ай бұрын
إنقلب السحر على الساحر😅
@user-ix7lw6uc8s
@user-ix7lw6uc8s 6 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😅
@lyvo9775
@lyvo9775 9 ай бұрын
Đúng Là Hão hãn 😂😂😂😂😂
@user-cg7gz4su8y
@user-cg7gz4su8y 8 ай бұрын
😢😢😢😢
@deani1627
@deani1627 7 ай бұрын
😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣
@odd_fairy
@odd_fairy 9 ай бұрын
one thing of karma
@paulinaswierczynska5421
@paulinaswierczynska5421 9 ай бұрын
Ppp
@manikantankalaivani-sk7gs
@manikantankalaivani-sk7gs Ай бұрын
😂❤
@aadsfdassetd3875
@aadsfdassetd3875 3 ай бұрын
عله قل حترم نعمت الله ☺️
@yiyomatinez4748
@yiyomatinez4748 3 ай бұрын
😢😢😢😢😢❤
@MiguelAngelZuluetaGalaz-jq6rh
@MiguelAngelZuluetaGalaz-jq6rh 8 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂❤❤❤❤❤
@fredohatchi
@fredohatchi 9 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂❤❤❤😂😂😂
@michaelmcglinchey2705
@michaelmcglinchey2705 8 ай бұрын
Her face 😅
@EpikGoober65
@EpikGoober65 8 ай бұрын
Her when it fell: 👁0👁
@raduchiba876
@raduchiba876 6 ай бұрын
😂😂😂
@meidianaadhesty1988
@meidianaadhesty1988 6 ай бұрын
Uijykgj😍😊🥰
@TosibHingora-ns9ps
@TosibHingora-ns9ps 6 ай бұрын
​@@raduchiba876 😅
@boyka3boyka38
@boyka3boyka38 9 ай бұрын
😅😅😅😅😅🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂
@tlouab
@tlouab 8 ай бұрын
ومن كن
@edwinrosalita9040
@edwinrosalita9040 7 ай бұрын
G kmnpo
@soledadmedranomaldonado4088
@soledadmedranomaldonado4088 3 ай бұрын
😢❤
@freshstart75
@freshstart75 3 ай бұрын
Karma
@angela.1248
@angela.1248 8 ай бұрын
Bro back fire him 😂
@marianobello7642
@marianobello7642 7 ай бұрын
😢
@user-hq2jk8qo8i
@user-hq2jk8qo8i 4 ай бұрын
😢🎉❤😔🤣
@Paula-eb7hm
@Paula-eb7hm 5 ай бұрын
🤡😂
@AntonicaMarchesi-hz9qy
@AntonicaMarchesi-hz9qy 8 ай бұрын
😅❤
@qandiqandi2601
@qandiqandi2601 7 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂ee❤❤❤❤❤❤❤❤w
Nastya and dad buy healthy food for children and the whole family
18:55
Like Nastya Show
Рет қаралды 10 МЛН
Mẹ Amanda Nghèo VS Mẹ Búp Bê Giàu | Bon Bon TV
1:01:02
Bon Bon TV
Рет қаралды 739 М.
$10,000 Every Day You Survive In A Grocery Store
21:32
MrBeast
Рет қаралды 97 МЛН
WOW😍 Tiny Washing Machine for Clean Clothes! #shorts
00:44
Poly Holy Yow
Рет қаралды 27 МЛН
PRO SNEAKING MAKE UP INTO SCHOOL! 💄 #shorts #makeup #school
00:52
ông già noel phát quà cho minh sơn
1:19
minh sơn TV
Рет қаралды 9 М.
Nastya and dad pack a suitcase and are going on a trip
23:48
Like Nastya Collections
Рет қаралды 4,8 МЛН
$10,000 Every Day You Survive In A Grocery Store
21:32
MrBeast
Рет қаралды 97 МЛН