great dad (người cha tuyệt vời )

  Рет қаралды 3,459,907

Kẹo Tv

Kẹo Tv

3 ай бұрын

Пікірлер: 288
@kedsarapornkaewkajang5512
@kedsarapornkaewkajang5512 3 ай бұрын
❤❤❤
@ayunitaa5513
@ayunitaa5513 2 ай бұрын
Bang ini video bikin aku nangis😢😢
@samsungduos3135
@samsungduos3135 Ай бұрын
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
@user-we6jt4cr5h
@user-we6jt4cr5h 3 ай бұрын
😊❤❤❤😱🙂
@user-jw6dw1qe2y
@user-jw6dw1qe2y 3 ай бұрын
😭😢😥😰🥺😞❤🧡💛💚💙💜🤎🖤🤍💯💢💫💖💗💓💞💕💟❣💝💌💋
@anivalmedrano938
@anivalmedrano938 3 ай бұрын
😊😊😊❤❤❤❤
@aleksandarkabadjov4726
@aleksandarkabadjov4726 3 ай бұрын
❤❤❤❤❤
@user-rg5tn2tg6y
@user-rg5tn2tg6y 3 ай бұрын
У меня слезы пошли😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
@note11pronote47
@note11pronote47 2 ай бұрын
😢😽😻😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
@user-bc4zb2ct8m
@user-bc4zb2ct8m 2 ай бұрын
😅😅😊😊😊😊
@soeminhtun8131
@soeminhtun8131 2 ай бұрын
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
@anamariatercerolopez7005
@anamariatercerolopez7005 3 ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@zhionzapalnam4986
@zhionzapalnam4986 3 ай бұрын
YouMade me cry😭😭😭😭
@menukakarki7373
@menukakarki7373 2 ай бұрын
10000000009999 like
@aun0537
@aun0537 3 ай бұрын
❤❤❤🐈🐈😭😭
@indikalakmal4719
@indikalakmal4719 Ай бұрын
😅😅😅😅😅😅😢😢😢
@user-pw5jr8rl3f
@user-pw5jr8rl3f 3 ай бұрын
😊😊❤❤😭😭🥺🥺
@sevencat07
@sevencat07 3 ай бұрын
😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻❤❤❤
@saidaabsalamova8458
@saidaabsalamova8458 3 ай бұрын
властсовоа😮х😭😭😭😔😔😔💔
@roseanncrispino2402
@roseanncrispino2402 3 ай бұрын
❤🎉😢😮😊
@user-vb2ew8bn7e
@user-vb2ew8bn7e 3 ай бұрын
❤❤❤❤❤🐱🐱🐱🐱🐱
@Anel-iw7jk
@Anel-iw7jk 3 ай бұрын
Ялюблю вас пака 🐈❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
@user-ll1em5bu5z
@user-ll1em5bu5z 3 ай бұрын
😢😢😢❤❤❤
@lusysakara0843
@lusysakara0843 3 ай бұрын
😊❤❤❤😱😱
@user-qq7wc4ig2p
@user-qq7wc4ig2p 3 ай бұрын
Kawawa naman si koya 😢😢😢😢❤️❤️❤️❤️❤️❤️
@ramelcarloroxas8707
@ramelcarloroxas8707 3 ай бұрын
❤😂😢😊
@almasparacristo986
@almasparacristo986 3 ай бұрын
😳🤧😭😭😭
@asfinurwahidah3968
@asfinurwahidah3968 3 ай бұрын
😢😢😢😢😢❤❤❤❤❤😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
@user-vb9db9lj3f
@user-vb9db9lj3f 2 ай бұрын
,
@user-vb9db9lj3f
@user-vb9db9lj3f 2 ай бұрын
, cố gắng
@chingbawi8688
@chingbawi8688 2 ай бұрын
Love❤😭😭😭😭😭😭😥😢😥😢😥😢
@Sasha-NarzievNarziev
@Sasha-NarzievNarziev 2 ай бұрын
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢❤❤❤❤❤❤❤​@@chingbawi8688
@guljanattagaeva6891
@guljanattagaeva6891 2 ай бұрын
😢😢😢😢😢😢❤
@lethu6312
@lethu6312 3 ай бұрын
Love cat
@vladlollol7344
@vladlollol7344 3 ай бұрын
😭😭😭😭😭 👇
@alexachenaya3869
@alexachenaya3869 3 ай бұрын
❤❤❤❤
@user-bl1wv1tc9d
@user-bl1wv1tc9d 2 ай бұрын
😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊
@user-bl1wv1tc9d
@user-bl1wv1tc9d 2 ай бұрын
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
@user-qw9hn7tj3h
@user-qw9hn7tj3h 2 ай бұрын
Апок❤😊❤😊😢😮🎉🎉
@user-dp5oe7kv1u
@user-dp5oe7kv1u 2 ай бұрын
Jgh😅
@elvinceferov640
@elvinceferov640 2 ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😂😢😅❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@user-oq2ww4vh7o
@user-oq2ww4vh7o 3 ай бұрын
😢😢😢😢😢😢❤❤❤❤
@leahfotualii8258
@leahfotualii8258 2 ай бұрын
I. Love the cat in the cats 😁😁🐈
@nurbibi.tanakova
@nurbibi.tanakova 3 ай бұрын
😭🐱😢🥺☝🏼
@HuongPham-hk7ml
@HuongPham-hk7ml 3 ай бұрын
😢😢😭😭💓💓
@user-tm4gt1fu8u
@user-tm4gt1fu8u 2 ай бұрын
😭😭😭🥺🥺🥺💗💗💗
@LeonardDevilla-up2pe
@LeonardDevilla-up2pe 3 ай бұрын
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
@normamacedo3062
@normamacedo3062 3 ай бұрын
Lindo Bebê Gatinho! 😢😢😢😢❤❤❤❤❤❤❤❤❤👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🐈🐈🐈🐈🐾🐾🐾🐾🐾🇧🇷🇧🇷
@SadirBarrov
@SadirBarrov 2 ай бұрын
Телефон курга
@user-vk5oh7sy7u
@user-vk5oh7sy7u 2 ай бұрын
😭😭😭😭😭😺😺😺🥺🥺🥺🥺😓😓😓😞😞
@user-vk5oh7sy7u
@user-vk5oh7sy7u 2 ай бұрын
😭😭😭😭😭😺😺😺🥺🥺🥺🥺😓😓😓😞😞
@ronaldosantos9560
@ronaldosantos9560 2 ай бұрын
​@@SadirBarrovqwqqq Q Q ❤
@MohammedMohammed-lb3hc
@MohammedMohammed-lb3hc 2 ай бұрын
😢😢😂
@YantiYanti-yc7jr
@YantiYanti-yc7jr 2 ай бұрын
❤❤❤❤😂😂😂😂😂❤❤❤
@aikagulapa4259
@aikagulapa4259 2 ай бұрын
😢😢😢😢❤❤
@user-xh8bt3xl7c
@user-xh8bt3xl7c 2 ай бұрын
Баигуз жлагым кетти❤❤❤😢😢😢
@user-if7sk3qz4t
@user-if7sk3qz4t 3 ай бұрын
😂😂😂😭😭😭
@leonorbamiano4732
@leonorbamiano4732 2 ай бұрын
😢😢❤
@VivoY21-ex8qk
@VivoY21-ex8qk 2 ай бұрын
❤❤😢😢
@maissaboud9695
@maissaboud9695 2 ай бұрын
❤❤❤❤❤😊😊😊
@yossaweeyossamut1413
@yossaweeyossamut1413 3 ай бұрын
😭😭😭😭😭😭😭😺😺😺
@joelsotto5453
@joelsotto5453 3 ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤😢😊👍😟🏠
@eddieching7634
@eddieching7634 2 ай бұрын
Toicha😢😢😢😢😢veconmoibiethau
@shaigeking52
@shaigeking52 2 ай бұрын
❤❤❤❤😢😢😢😢😢
@phong35tainh64
@phong35tainh64 3 ай бұрын
hello
@user-do4rl9hd6u
@user-do4rl9hd6u 2 ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@Racecar-rb1li
@Racecar-rb1li 3 ай бұрын
😂😂😂😂😂
@user-it4pe7zw2k
@user-it4pe7zw2k 3 ай бұрын
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
@parkjiminTobi
@parkjiminTobi 3 ай бұрын
❤❤❤❤❤😊😊😊😊🎉🎉🎉
@AgnesQuite-tm6ez
@AgnesQuite-tm6ez 2 ай бұрын
🚓🚓❤️❤️
@beverlybagyasan2074
@beverlybagyasan2074 3 ай бұрын
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
@user-xt1co8sh3x
@user-xt1co8sh3x 3 ай бұрын
😢❤😢🎉😮
@tuanvlogsly8613
@tuanvlogsly8613 2 ай бұрын
@khawarkhan1042
@khawarkhan1042 2 ай бұрын
😢😭😭😭😭😭❤❤💜
@rekhapatel7476
@rekhapatel7476 2 ай бұрын
best dad ever❤😢😮😮😮😮😮😮
@user-zc5tm4di2o
@user-zc5tm4di2o 2 ай бұрын
😢😢dad 😢😢😢😢❤❤❤😭😭😭🥺🥺🥺😱😭😭😭
@user-rm6uo6gw9u
@user-rm6uo6gw9u 3 ай бұрын
😢😢😢😢😢
@user-rm6uo6gw9u
@user-rm6uo6gw9u 3 ай бұрын
😢😢😢
@user-rm6uo6gw9u
@user-rm6uo6gw9u 3 ай бұрын
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
@user-ot6ls9wq5s
@user-ot6ls9wq5s 2 ай бұрын
😊🎉😢❤0
@user-om6xz8bo7f
@user-om6xz8bo7f 2 ай бұрын
❤❤❤❤❤😺
@Mzabgwira19
@Mzabgwira19 2 ай бұрын
🥺🥺
@user-hx5jk6xi7o
@user-hx5jk6xi7o 2 ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤😢😢😢😢😢
@princessannetamayo
@princessannetamayo 2 ай бұрын
😢😢😢😢😢😢
@user-uk6gf7kf6u
@user-uk6gf7kf6u 2 ай бұрын
❤❤❤😂😂
@inge2782
@inge2782 2 ай бұрын
Gaila ❤❤❤❤
@litarsps4441
@litarsps4441 2 ай бұрын
😢😢😢😢😢😢😢😢😢
@DinteaHmar-ck8sc
@DinteaHmar-ck8sc 2 ай бұрын
dad is❤ and🙏🇮🇳👍
@user-nl3vd6pk9o
@user-nl3vd6pk9o 2 ай бұрын
Anjmdjdadadcd
@mobilenhan1505
@mobilenhan1505 3 ай бұрын
Tội cha 😢😢😢😢😢về con mới biết hậu quả thế nào, đòi hỏi phải trả giá đắt
@TAufikHidayat-eq6fs
@TAufikHidayat-eq6fs 3 ай бұрын
Gvuguchvy❤😊😢❤😊😢❤😊😢
@guillaumefronval
@guillaumefronval 3 ай бұрын
​@@TAufikHidayat-eq6fs❤❤❤❤❤❤❤😢😢😢😢😢
@user-hl6ss2xn9p
@user-hl6ss2xn9p 2 ай бұрын
❤😊😢😢😢😢
@dilehyka8389
@dilehyka8389 2 ай бұрын
😅😅😅😅😅😅
@KoMol-xb9ir
@KoMol-xb9ir 2 ай бұрын
​@@TAufikHidayat-eq6fs❤❤❤❤ๅ่เิ.
@user-it3qh4ow9w
@user-it3qh4ow9w 2 ай бұрын
น่าสงสารจังเลยคะ😥😥😥😥😥
@user-yl9ls2xf3g
@user-yl9ls2xf3g 2 ай бұрын
❤️😭❤️❤️❤️❤️❤️❤️
@JolieThyab
@JolieThyab 2 ай бұрын
❤😢❤❤😮
@user-xi4nj2rl5h
@user-xi4nj2rl5h 2 ай бұрын
ЛЮБИМАЯ МОЯ КОШКА ЛЮБЛЮ ТЕБЯ МИЛАШКА❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😢😢😢😢😢😢😢😢😢😊😊😊😊🎉🎉❤
@user-ps9md5rk1n
@user-ps9md5rk1n 2 ай бұрын
😮😢😢😢😢😢😢😢❤iloviyou❤
@user-rh4do6yi2k
@user-rh4do6yi2k 2 ай бұрын
Heyecanla😮😮😮😮😮❤😢😢😢😢😢❤
@LiamPico-qc1tm
@LiamPico-qc1tm 2 ай бұрын
❤❤❤❤❤❤😢😢😢
@nguyenvanthien1997
@nguyenvanthien1997 2 ай бұрын
Tội chú quá nhưng, mèo dễ thương ❤❤❤😢😢😢😢😢😢😢😊😊
@user-rt6nn7oh2i
@user-rt6nn7oh2i 2 ай бұрын
❤❤😭😭😭😭😢😢😢😊😭
@note11pronote47
@note11pronote47 2 ай бұрын
😊😢😢😢😢😢😢😢😢😮🌠🌠😽😻🫂🌠😭😭😡😇🌛💯😊🤕💖🤩🙂😺
@jhonleerelampagos
@jhonleerelampagos 2 ай бұрын
Bufhfhuvdh❤
@user-wi3fl7tw7k
@user-wi3fl7tw7k 2 ай бұрын
Nom❤❤
@user-px4bn8kz2q
@user-px4bn8kz2q 2 ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤.❤❤😭
@zhionzapalnam4986
@zhionzapalnam4986 3 ай бұрын
You made me feel like died❤❤
@violetadocaj5991
@violetadocaj5991 2 ай бұрын
😊
@zurabdolishvili-mi9mt
@zurabdolishvili-mi9mt 2 ай бұрын
I love your cat😢😢😢😢😢😢❤❤❤❤❤❤❤❤🎉🎉🎉😮😮😊😊😊
@user-px4dk7ph9g
@user-px4dk7ph9g 2 ай бұрын
RIP 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
@anochaikhongrod3168
@anochaikhongrod3168 2 ай бұрын
❤😊♡♤
@user-ld1dx5ir6e
@user-ld1dx5ir6e 2 ай бұрын
❤❤❤❤❤😭😭😭😭😭😭😭😭😭❤❤
@tahminaismoilova9549
@tahminaismoilova9549 2 ай бұрын
❤❤❤😢😢😢😢😢😢😢😊😊
@tharangagamage8958
@tharangagamage8958 2 ай бұрын
😢😢❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@sarwatesn5430
@sarwatesn5430 2 ай бұрын
😭☹️
@user-qz9rb4wi8w
@user-qz9rb4wi8w 2 ай бұрын
😢😢😢😢❤❤❤❤😊😊😊😊
@user-do4rl9hd6u
@user-do4rl9hd6u 2 ай бұрын
😢😢😢😢😢😮😢😢😢
@KharlaEnopia
@KharlaEnopia 3 ай бұрын
I love your cat 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
@user-dr3cr5ho5d
@user-dr3cr5ho5d 2 ай бұрын
Ckckkc
@ayselmustafayeva6899
@ayselmustafayeva6899 2 ай бұрын
😮😢😊❤
@user-lh5gz1nh8v
@user-lh5gz1nh8v 2 ай бұрын
❤❤❤❤❤😢😢😢😢😢😢
@tepuiichawhte9445
@tepuiichawhte9445 3 ай бұрын
😻😻😻😻😻😻😻😻😽😽😽😽🥰😘😍🤩🤩😍
@melinaerrivares4962
@melinaerrivares4962 2 ай бұрын
🥺😿😭👉🏻👈🏻
@rhodorabago7689
@rhodorabago7689 2 ай бұрын
😢😢😢😢❤
@abderahman1572
@abderahman1572 2 ай бұрын
❤😊❤😊❤😊❤😊❤😊😊❤❤
@KennethLlagas-cj5di
@KennethLlagas-cj5di 3 ай бұрын
😢😮1
@AsdAsd-be8fo
@AsdAsd-be8fo 2 ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😊
@haoxuantan8628
@haoxuantan8628 3 ай бұрын
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢no no no no!!!!!!
@duyenvu-fs1gp
@duyenvu-fs1gp 2 ай бұрын
Con mèo cu te phô mai quá 😊😊😊😊❤
@fatememoradi7053
@fatememoradi7053 2 ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😢😢😢😢😢😢😢😢😢
@Hengheng-cb5go
@Hengheng-cb5go 2 ай бұрын
😢😢😢😢😢😢😢😢❤❤❤😂😂😂😂😂😂😂😂
@user-zr8ci6tn9i
@user-zr8ci6tn9i 2 ай бұрын
😢😢😢❤
@ninavincova6574
@ninavincova6574 2 ай бұрын
Hey mister selfie a great dog
@user-uh2do2jg3q
@user-uh2do2jg3q 2 ай бұрын
😢😢😢😢😢😢😢❤❤❤❤🎉🎉
Good dog #viral #trending #trendingshorts #shorts
0:45
Kẹo Tv
Рет қаралды 44 М.
When she has bigger hands than u
00:50
Adam W
Рет қаралды 65 МЛН
Продлевать будем ? @farida.shirinova
01:00
Cadrolik
Рет қаралды 34 МЛН
Dog 😢#viral #trending #trendingshorts #shorts
0:39
Kẹo Tv
Рет қаралды 46 М.
unfortunate dog#viral #trending #trendingshorts #shorts
0:38
Kẹo Tv
Рет қаралды 192 М.
girl protecting cat#viral #cat #trending #shorts
0:35
Kẹo Tv
Рет қаралды 116 М.
boy and cat#viral #trending #cat #shorts
0:38
Kẹo Tv
Рет қаралды 57 М.
The clown's joke made him sad #cat #viral #shorts
0:44
Kẹo Tv
Рет қаралды 39 М.
The smart cat saved the girl#viral #cat #shorts
0:35
Kẹo Tv
Рет қаралды 61 М.
A Day in Life of Pui Pui (Update 3)
4:12
Mr East
Рет қаралды 7 М.
Это невероятно🤯!
0:37
EnderStories
Рет қаралды 16 МЛН
Dessert time in 2024 be like 🤣
0:14
SpriteDer SPD
Рет қаралды 8 МЛН
Сделал доску для резки овощей🔥
0:48
Narezchik Lombard
Рет қаралды 17 МЛН
closest thing to flying… #shorts
0:17
Yehslacks
Рет қаралды 40 МЛН