I was bullied, but fortunately Ultraman was here!

  Рет қаралды 26,633,333

奧特羅羅 Ultraman

奧特羅羅 Ultraman

Ай бұрын

A person who always believes in light, I hope you all like my vids!
I am new to KZfaq, I wish for your support!
I am brother Ultraman Zero, please come and take a seat!
Hope you like my videos, please support us by clicking subscribe + ring the bell:
bit.ly/3D2v8I9
#ultraman #ultramanzero #ultramantiga #liveaction #奥特曼 #超人力霸王

Пікірлер: 1 000
@HangVu-uq2qo
@HangVu-uq2qo 20 күн бұрын
Chị đeo nơ còn đẹp nữa em thích chị quá cơ
@user-xj3lt6fx6o
@user-xj3lt6fx6o 22 сағат бұрын
❤Чтобы закрепить фрагмент, нажмите на него и удерживайте. Незакрепленные объекты будут удалены через час.Нажмите на фрагмент, чтобы вставить его в текстовое поле.Знакомьтесь с клавиатурой Gboard! Здесь будет сохраняться текст, который вы копируете.Чтобы закреплять, добавлять или удалять фрагменты, используйте значок редактирования.
@user-jn6gk9or1r
@user-jn6gk9or1r 14 сағат бұрын
Класс вот не надо только mi😊😊😊😊😊😮😮😮😮😮😮😮😮😮❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊😮😮😮😮❤❤😮😮😮😮😊😊😊😊❤❤❤😮😮😮😮😮
@ThuongTran-fh1gd
@ThuongTran-fh1gd 19 күн бұрын
Chị ngầu quá đi thôi😮
@AdiAdii-zq3fb
@AdiAdii-zq3fb 2 күн бұрын
Fun
@kwanratchaneekorn9095
@kwanratchaneekorn9095 23 күн бұрын
😊🎉😮
@user-vt4tx4vl3o
@user-vt4tx4vl3o Күн бұрын
ดันัสีเว้น ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
@duyentrinh3239
@duyentrinh3239 18 күн бұрын
Chị gái mãi đỉnh🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊😊
@huyentrantranthihuyen570
@huyentrantranthihuyen570 24 күн бұрын
Chị ngầu quá
@nguyenvanloi2878
@nguyenvanloi2878 23 күн бұрын
Nhìn chị ngầu quá trời luôn 😮😮
@DungPham-nh8vs
@DungPham-nh8vs 12 күн бұрын
❤️ em kia khóc nè😂 Còn chị kia ngầu quá😘
@PhuongPhan-vc8py
@PhuongPhan-vc8py 19 күн бұрын
10 điểm luôn chị ơi🎉🎉🎉🎉😮😮😮😮😮😮😮😮😮❤❤❤❤
@amellia5962
@amellia5962 20 күн бұрын
🎉🎉 💖💖💖🌹🌹💪💪
@enkhjargalnarantsetseg4719
@enkhjargalnarantsetseg4719 27 күн бұрын
😊😊😊☺☺☺😍😍
@Raushan-xf3pm
@Raushan-xf3pm 3 күн бұрын
Айшабибі❤❤❤❤
@mimiamel4862
@mimiamel4862 19 күн бұрын
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉❤❤❤❤❤
@user-zh6wi1lq4g
@user-zh6wi1lq4g 18 сағат бұрын
🎉❤🎉
@user-iq2wr1ku4z
@user-iq2wr1ku4z 23 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊
@melanynavasherrera3775
@melanynavasherrera3775 19 күн бұрын
Fhffjfjfjfjfj Hola te amo Hola cómo estás bien❤
@zareenasyed9501
@zareenasyed9501 19 күн бұрын
Pyq​@@melanynavasherrera3775
@MoonieBorahae
@MoonieBorahae 19 күн бұрын
❤😂❤😂❤
@user-ek6bj7ou1b
@user-ek6bj7ou1b 18 күн бұрын
Hkehah😊
@hongnguyenviet6333
@hongnguyenviet6333 18 күн бұрын
😂🎉😊😮​@@MoonieBorahae
@ThamLe-sq3lg
@ThamLe-sq3lg 21 күн бұрын
Hay quá❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@user-rp6qp7ss6y
@user-rp6qp7ss6y 15 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@user-uy3iv9nf3k
@user-uy3iv9nf3k 5 күн бұрын
😊
@user-sc4nk5vp7d
@user-sc4nk5vp7d 4 күн бұрын
оорррррра АН ев вдвоем пееекалраарар Это просто обалденно вы молодцы просто круто было
@PhongLe-kv4ty
@PhongLe-kv4ty 20 күн бұрын
Chị đeo nơ giỏi vậy Em chưa thấy ai như chi❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@trangquyen8001
@trangquyen8001 20 күн бұрын
hay quá❤❤❤❤
@bertuliepierre2561
@bertuliepierre2561 19 күн бұрын
8syegeyh3gwffw a gehhs❤❤❤❤
@HangVu-uq2qo
@HangVu-uq2qo 20 күн бұрын
Hoa chị đánh ngầu quá
@user-bz2ro1qp2r
@user-bz2ro1qp2r 24 күн бұрын
❤🎉😊
@thoanguyenthi2545
@thoanguyenthi2545 24 күн бұрын
Chị ngầu quá 😢
@user-cr5kh3bt9f
@user-cr5kh3bt9f 10 күн бұрын
Ydjj😮❤🎉😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
@user-gn9ol7fv6q
@user-gn9ol7fv6q 19 күн бұрын
Chị quá là ngầu
@HungGiang-zu6wv
@HungGiang-zu6wv 19 күн бұрын
chị quá quá ngầu luôn😍😍😍😍😍😍😍😍
@vinhNguyen-dn5zd
@vinhNguyen-dn5zd 26 күн бұрын
Chị ấy ngầu quá đi mất , mà lại còn mạnh mẽ nữa.😮😮
@user-ly7os6qv6j
@user-ly7os6qv6j 18 күн бұрын
😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮
@user-ly7os6qv6j
@user-ly7os6qv6j 18 күн бұрын
😢😢😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮 😮 😮😮😮😮 😮😮😮😮😮😮
@TungHoang-hv3xo
@TungHoang-hv3xo 20 күн бұрын
Chị ngầu quá chị mới đập cái mặt xuống mà chúng nó đã chạy tiếp lên kia rồi❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@talha3312
@talha3312 16 күн бұрын
😮❤🎉😮
@Tuyetnhi9367
@Tuyetnhi9367 19 күн бұрын
Ngầu quá chị ơi ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@TrungNguyen-hp5kg
@TrungNguyen-hp5kg 15 күн бұрын
Chị quá. Ngầu. ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤999999999999999999999%❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@user-zs9qt8lt4t
@user-zs9qt8lt4t 21 күн бұрын
Кызга тийишпегиле❤❤❤❤❤😢😢
@user-sb6sn9mc7p
@user-sb6sn9mc7p 26 күн бұрын
Ôi hay quá đi mất thôi
@thuongtao-oh7wf
@thuongtao-oh7wf 18 күн бұрын
Chị ngầu quá 😎
@EViettel-gc8ot
@EViettel-gc8ot 11 күн бұрын
Chị quá ngầu đấy chị ạ
@kritornprachumlek564
@kritornprachumlek564 21 күн бұрын
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤
@user-tf8yo5ot4k
@user-tf8yo5ot4k 11 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@DianaBota-og8nr
@DianaBota-og8nr 11 күн бұрын
Da. Dragut❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@DianaBota-og8nr
@DianaBota-og8nr 11 күн бұрын
Drăgu foarte îmi place ❤❤❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 🥰😙😙🥰🥰🥰🥰🥰😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍*🥰🥰😍🥰🤩
@HieuNguyen-gj3mm
@HieuNguyen-gj3mm 11 күн бұрын
​@@DianaBota-og8nr❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
@ThuyHangJennifer
@ThuyHangJennifer 29 күн бұрын
Chicunngau
@user-lx6dp1dj1o
@user-lx6dp1dj1o 11 күн бұрын
Chị quá là ngầu luôn!
@ThaoLe-cu3dv
@ThaoLe-cu3dv 10 күн бұрын
Chị ngầu quá chị ơi
@user-ir9iq2xd7w
@user-ir9iq2xd7w 25 күн бұрын
❤❤❤❤😊🎉😮
@user-yj3zs8fp4l
@user-yj3zs8fp4l 19 күн бұрын
Шаашшаш😂😂😂щкщк
@user-qj9xy7xh1f
@user-qj9xy7xh1f 10 күн бұрын
@user-yn4kr7xm1m
@user-yn4kr7xm1m 10 күн бұрын
300000
@sefermorqedirov258
@sefermorqedirov258 10 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊❤❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
@MuhamadLucky-oj7sv
@MuhamadLucky-oj7sv 24 күн бұрын
Bagus 🧛🧛🧛🧛🧛🧛🧛
@user-os4dh6gt3n
@user-os4dh6gt3n 15 күн бұрын
This deserves to go viral.
@linhbanthi7474
@linhbanthi7474 10 күн бұрын
chị ngầu quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá
@fadimekoray7410
@fadimekoray7410 25 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
@benamnguyenthi882
@benamnguyenthi882 21 күн бұрын
DÂN HÔ❤❤❤❤❤
@DiemNguyen-iq9uo
@DiemNguyen-iq9uo 6 күн бұрын
chị siêu dễ thương và ngầu quá
@tritri9046
@tritri9046 9 күн бұрын
Nhạc này hay quá đi 🎉🎉🎉🎉❤❤❤¾🍀🍀🍀☘️☘️☘️😂😂😂
@nnnhuu786
@nnnhuu786 23 күн бұрын
😎😎😎😎😎😎😎😎
@user-sp5oj7ii3e
@user-sp5oj7ii3e 12 күн бұрын
Унлпкеешдппозз😮😮😮😮🎉позоплдптжгр😢😢😢😢прллр шшппаплеырлдло
@PetraPirlogeanu
@PetraPirlogeanu 11 күн бұрын
❤🎉3re😢4ew😢😢🎉🎉🎉😢😅》■●❤❤~~°°£££♤1○|□111111₩!😊😂😅×2÷🎉÷#%❤#@-#$@$##🎉;###😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂,😂😂😂AM NEVOIE DE VOI SĂ FACEȚI ACEASTĂ POZĂ SĂ CIRCULEZE CĂ FACEBOOK ESTE ÎN TOATĂ LUMEA. O CAUT PE MAMA MEA BIOLOGICA CARE M-A DAT IN ADOPTIE IN ANUL 1980 PRESUS IN PALOMAR BS CA, CEI CARE SUNT IN POZA SUNT NASII MEI SI PARINTII MEI ADOPTIVI, AM SPERANTA CA MAMA SAU FRATII MEI SA RECUNOSC PE CINEVA DIN POZA. VĂ ROG DISTRIBUIȚI!!!! Știrile din Valley.❤❤❤😂😂😂😂😂😂😂😂❤😂😂÷##😂😂😂🎉🎉🎉
@user-ib3gm8yf7b
@user-ib3gm8yf7b 22 күн бұрын
Dam chân cái đứa liệu luôn😂😂😅😅
@ekremgezer863
@ekremgezer863 4 күн бұрын
683
@user-ju2hu3bl9l
@user-ju2hu3bl9l 4 күн бұрын
Лео😮😢😂❤оа ұчшквщн
@emersonRamalho-qp7sm
@emersonRamalho-qp7sm 3 күн бұрын
🥰😳🥰😞😭👁️👁️👄👁️👁️😩😳😘🥰😘🥴🥳🤦🤦🙅🙄🏃🙄🤸🙎🤸🙎🛀😞😭🤣🙄😛😭🥴😘😊🇧🇸😅
@user-qx7ww4fl2y
@user-qx7ww4fl2y 3 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😂❤❤❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉😅😅😅😅😅😅😅😅😅
@Claritaaaa1234
@Claritaaaa1234 2 күн бұрын
❤❤❤❤😊😊😊😊
@MkMni
@MkMni 28 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤😊
@vungo4775
@vungo4775 21 күн бұрын
🎉❤😢😮😅😊
@user-dz4yf1qo4x
@user-dz4yf1qo4x 13 күн бұрын
😮❤❤❤❤❤❤❤Аня привет тебе спасибо за то что ты меня любишь
@user-dz4yf1qo4x
@user-dz4yf1qo4x 13 күн бұрын
​@@vungo4775я не знаю почему ты так сильно обиделась на меня 😢❤
@MuaNguyen-yx5oo
@MuaNguyen-yx5oo 7 күн бұрын
Ủh cos🎉🎉🎉🎉😊😊😮❤❤❤​@@vungo4775
@DuyenLe-sl7in
@DuyenLe-sl7in 21 күн бұрын
😊😊😊😊😊😊😊😂😂😂😂😮
@iyarants
@iyarants 24 күн бұрын
Haha 😂😂😂😂😂😂
@runa79
@runa79 26 күн бұрын
people who know the song name?plzzzzzz tell me the song name😢😢😢😢😢😢😢😢
@adamsfamilycyp7225
@adamsfamilycyp7225 25 күн бұрын
I don't think anyone realy know the song name
@FLORENTINO-wz8ow
@FLORENTINO-wz8ow 19 күн бұрын
Music dadada
@user-pg4rs6iq6w
@user-pg4rs6iq6w 18 күн бұрын
😮😮😮😮
@user-pg4rs6iq6w
@user-pg4rs6iq6w 17 күн бұрын
😢😢😢😮😮😮😮😮😎
@user-dl7dd1pe6d
@user-dl7dd1pe6d 12 күн бұрын
This is song russia Name is "между нами провода "
@vanysamoilov6668
@vanysamoilov6668 16 күн бұрын
Та девушка которая защищала молодец 👏
@LethihongLe-gn1zg
@LethihongLe-gn1zg 9 күн бұрын
Chị quá tuyệt vời❤❤❤
@LinhThanh-ey9wm
@LinhThanh-ey9wm 22 күн бұрын
Hay quá đi thôi ❤❤❤❤❤❤❤
@user-cr2bf7si5f
@user-cr2bf7si5f 21 күн бұрын
🏫🏫🏫🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇸🇦🇸🇦🇸🇦
@artemmesherekov7526
@artemmesherekov7526 13 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊
@user-bb7fj6uu4x
@user-bb7fj6uu4x 12 күн бұрын
@@artemmesherekov7526😊😊😊😊😊😊❤❤❤❤❤❤💋💋💋💋💋💝💝💝💝💝💐💐💐💐😇😇😇😇😍😍😍😍😘😘😘💟💟💟💟💟
@jana-md4ws
@jana-md4ws 24 күн бұрын
❤😊😊
@paraimash7297
@paraimash7297 13 күн бұрын
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥳🥳🥳🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥰🥰🥰🤩🤩🤩🤩🥳🤩🥳🤩🥳🤩🥳🤩🥳🤩🥳🤩🥳🤩🥳🤩🥳🤩🥳🥰
@user-ys2be4pr5o
@user-ys2be4pr5o 13 күн бұрын
😮😮😮😮😮😮 😊😊😊😊❤❤❤❤😮❤🎉😅 Хорошая девочка Хорошие девочка очень хорошая которая в черной палкой
@mohamedazouni9078
@mohamedazouni9078 12 күн бұрын
​@@user-ys2be4pr5oqنگ
@user-gx1pm3ts2h
@user-gx1pm3ts2h 25 күн бұрын
Chị giỏi quá chị ơi❤❤❤❤❤😊
@ChuTu-od8ps
@ChuTu-od8ps 11 күн бұрын
🎉😢😮
@myphandiem
@myphandiem 10 күн бұрын
Hay quá😮
@lykhanh6030
@lykhanh6030 22 күн бұрын
😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎
@minhmo5190
@minhmo5190 17 күн бұрын
❤🎉😊 chúc tết may mắn năm mấy chị chưa về mấy chị quay rất là hảo rất là hiểu gì ✨🌟⭐💫✨❤️🌼💐🌹🤗🌼💐💝💖💗💓💞💕💌♥️💐🌹🥀🌺🌷🌸💮🏵️🌻🍂🍁🍄🌾🌱🌿🍃☘️⚡🏖️🌅🌄🌅🌄🌅🌄🌈🌊🌬️🌀
@user-nz4lp1uu7m
@user-nz4lp1uu7m 17 күн бұрын
😊😊😊😊❤❤❤❤❤🎉🎉🎉
@user-ei7ub8qf8t
@user-ei7ub8qf8t 17 күн бұрын
1квфшрщрщппшэагэгакшшэшаашашашшвшвшвшвшкшващвгругк77вгч88чв8в8ч6цосовонныоггшышвщх00у02спчннгоосшслч
@IonCucu-pb3py
@IonCucu-pb3py 16 күн бұрын
​@@minhmo5190]😅😢😊🎉❤😮❤😊🎉
@user-cn2vp5yy2k
@user-cn2vp5yy2k 16 күн бұрын
😅😅😅😅😅😅❤❤❤❤❤❤❤❤😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🎉🎉🎉🎉🎉🎉😢😢😢😢🎉😢😢😢😢😢🎉🎉
@user-wz2lv6fu7h
@user-wz2lv6fu7h 24 күн бұрын
Chị ngầu quá ❤❤❤❤❤❤❤❤
@birlikbaibauirjan994
@birlikbaibauirjan994 12 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊
@nazokatumarova9955
@nazokatumarova9955 12 күн бұрын
$@!₩yysh❤😂🎉😮😢😅😊​@@birlikbaibauirjan994
@Eva-vf3iz
@Eva-vf3iz 12 күн бұрын
😢😥😓😇👩‍🦳👩👑♀️💗❤❤💓💗💗💗💘💖💝❤🤍❤🧡💛💚💙💜🖤💓💞💕💚🤎🤍💗💖💘💝💟♍
@user-cq7mm4vm9t
@user-cq7mm4vm9t 10 күн бұрын
20000 10000 🎉 шупрпкгкгпунп
@user-cq7mm4vm9t
@user-cq7mm4vm9t 10 күн бұрын
10000000 2000000 ушркпгрдаррашр алиааоаи
@housevillage7864
@housevillage7864 5 күн бұрын
Ôi trời sao mà chị ngầu thế ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@user-du1gj3lk1u
@user-du1gj3lk1u 21 күн бұрын
😊😊😊😊😊😊😊❤‍🔥❤‍🔥❤‍🔥❤‍🔥💖❤‍🔥💖💖💖💖💖
@HuanVuthi-ll1hr
@HuanVuthi-ll1hr 23 күн бұрын
😘😘😘😘😘😘😘😘😘
@user-he1ms9qt5b
@user-he1ms9qt5b 18 күн бұрын
😮❤❤❤❤❤❤
@user-yt3fy3lh1d
@user-yt3fy3lh1d 24 күн бұрын
在施工期待 ❤❤❤❤❤❤❤
@user-eb3wd3zr2k
@user-eb3wd3zr2k 12 күн бұрын
Сестра у тебя очень крутая 🔥💯🔥💯😼
@madecatrawan7313
@madecatrawan7313 13 күн бұрын
Kakak nya sangat baik ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😂😂
@AyeKhingAyeKhing-yt6pl
@AyeKhingAyeKhing-yt6pl 25 күн бұрын
❤❤❤❤🎉🎉
@user-dv8it1sy2r
@user-dv8it1sy2r 25 күн бұрын
Fyfuryygyl
@user-en8ph7uq7c
@user-en8ph7uq7c 18 күн бұрын
Annisa fitri💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝🎁📏
@bzhsugzhz
@bzhsugzhz 26 күн бұрын
Nhờn này 😂❤😢😮😅😊
@user-xu9ue1uf7s
@user-xu9ue1uf7s 3 күн бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@yasminekessali2075
@yasminekessali2075 2 күн бұрын
😅😅😅😅😅
@DindaAja-eq1si
@DindaAja-eq1si 2 күн бұрын
😂❤😂❤😂😂❤
@haitran3180
@haitran3180 19 күн бұрын
❤❤❤😊😊🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉😢😢😢
@LienNguyen-em1wy
@LienNguyen-em1wy 22 күн бұрын
😎😎😎😜🤪😎😎😎🤭
@user-bg6gx3op5h
@user-bg6gx3op5h 21 күн бұрын
Đó là một người siêu nhân anh hùng khỏe mạnh không thể bỏ suốt được đâu
@ReizoFtAkito1212
@ReizoFtAkito1212 19 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
@esthercarrillo9509
@esthercarrillo9509 18 күн бұрын
Too saû9w9o9¹owoo99oo😊k​@@ReizoFtAkito1212olpp poor iiijdr Red 😊
@user-tt5ij1bu5x
@user-tt5ij1bu5x 18 күн бұрын
😂😂😂😂😭😭😭😄🥰😡🪄
@user-mm5dx7mj7x
@user-mm5dx7mj7x 20 күн бұрын
Chị thật tốt bụng và ngầu
@Iana730
@Iana730 12 күн бұрын
Usududururutiturir8eu🎉🎉🎉🎉🎉😗😘😡😠🥰😍🤩😛👍👩💁‍♂️🙅‍♀️🙅‍♂️
@user-ss5pv2te1s
@user-ss5pv2te1s 4 күн бұрын
Они это репетировали 10 раз
@VuHoang-ci1sn
@VuHoang-ci1sn 19 күн бұрын
ngầu quá chị 😉😉😊😊
@NeldaCollado-ql3ij
@NeldaCollado-ql3ij 24 күн бұрын
🎉🎉😂❤❤❤❤❤❤🎉🎉❤
@hanbuithi5549
@hanbuithi5549 26 күн бұрын
dep gai ghe
@johnarmillo5252
@johnarmillo5252 21 күн бұрын
❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊😮
@cuongnguyeninh1392
@cuongnguyeninh1392 4 күн бұрын
707
@dungnguyen-vs6dx
@dungnguyen-vs6dx 21 күн бұрын
Tốt😊
@MinhQuyenNguyen-nv5vz
@MinhQuyenNguyen-nv5vz 28 күн бұрын
Chị. Ngầu quá đi 😍🥰😘
@SrisukPhasuksart-ss4hs
@SrisukPhasuksart-ss4hs 27 күн бұрын
❤🥰😆😊😋😎😘😨😰🤬👩‍🏫👩‍🎓👩‍🌾👩‍💼
@duongvo3967
@duongvo3967 26 күн бұрын
❤🎉😊😮
@user-gg6bi6ei6s
@user-gg6bi6ei6s 24 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
@user-yh5xv1uw2t
@user-yh5xv1uw2t 20 күн бұрын
❤сиаап😂
@glennbaguinang5473
@glennbaguinang5473 19 күн бұрын
❤😂❤❤❤❤4 to p
@uyangadelgerjav6392
@uyangadelgerjav6392 19 күн бұрын
Fake😅😅😅
@user-gg6ii7ll4t
@user-gg6ii7ll4t 19 күн бұрын
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
@MaqaHaci
@MaqaHaci 18 күн бұрын
​@@uyangadelgerjav6392❤🎉gh
@ainyraseitbekova9424
@ainyraseitbekova9424 16 күн бұрын
😢😢😢😢😢😢❤❤❤❤❤❤😊😊😊
@user-sy3cc2gt2f
@user-sy3cc2gt2f Ай бұрын
Hãy quá ❤😂
@KadishaJamalova
@KadishaJamalova 27 күн бұрын
😮😮😅😅😅❤❤❤😊😊
@user-rp1ki6wq4n
@user-rp1ki6wq4n 27 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😢🎉😢😊😢😢😮🎉😊
@DamTong-wz4cs
@DamTong-wz4cs 23 күн бұрын
Chị ngầu quá đi
@user-jf9xm2wc6z
@user-jf9xm2wc6z 20 күн бұрын
@user-mh4xp3eh3e
@user-mh4xp3eh3e 20 күн бұрын
😆😆😆😆😆😆😆🤣🤣🤣🤣🤣🤣🧍‍♂️🧍‍♂️
@user-le1ho7ke2z
@user-le1ho7ke2z 20 күн бұрын
😅​@@user-mh4xp3eh3e
@ruliruli6325
@ruliruli6325 19 күн бұрын
❤😢😊😮
@GurmeetkaurKaur-pq1ey
@GurmeetkaurKaur-pq1ey 19 күн бұрын
😊😊😊😊😊
@aleksandrarutkowska6453
@aleksandrarutkowska6453 18 күн бұрын
🎉🎉🎉🎉
@TranChausilver
@TranChausilver 23 күн бұрын
😏😎😎😎😎😎😎😎
@Mailinhiugaudau
@Mailinhiugaudau 24 күн бұрын
Chị ngầu quá cho e theo với ❤🥰🥰
@user-np3zq9bc7w
@user-np3zq9bc7w 21 күн бұрын
Hfijgdoeiojgs
@user-xd8vz7tj9i
@user-xd8vz7tj9i 22 күн бұрын
❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
@user-eb3wd3zr2k
@user-eb3wd3zr2k 12 күн бұрын
Сестра всегда рядом 🖤
@juarajuarasoh2907
@juarajuarasoh2907 14 күн бұрын
小姐姐加油快点快点我帮你简单 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
@user-ni2wp5pw1z
@user-ni2wp5pw1z 26 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@user-dz4pw7hn6m
@user-dz4pw7hn6m 7 күн бұрын
😂😂😂😂оиа
@user-pj7yu7lt5e
@user-pj7yu7lt5e 6 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤​@@user-dz4pw7hn6m
@user-eo7rk9pq1q
@user-eo7rk9pq1q 6 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊
@user-mq7tw3wc1s
@user-mq7tw3wc1s 5 күн бұрын
Яахачуэтовицитьеа
@caokien6480
@caokien6480 23 күн бұрын
Chị ơi đừng quá để giúp cho em ấy trả thù được
@user-qc9uh7pw7o
@user-qc9uh7pw7o 17 күн бұрын
❤😊🎉
@NikolaiOchkasov
@NikolaiOchkasov 15 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤7❤❤❤❤❤❤1000 💋💋💋💋❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💋💋💋💋💋💕💕💖💕💕💕💕💕💖💕💖💕❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💝💝💝💗🙂💗👇
@user-iu8nq3do3c
@user-iu8nq3do3c 22 күн бұрын
@tahaali7050
@tahaali7050 6 күн бұрын
❤❤❤🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩
@Yuotube-2024
@Yuotube-2024 22 күн бұрын
Hay ghê 😢😢😢
@QuanBui-on3rx
@QuanBui-on3rx 22 күн бұрын
😮😮😮😮
@user-nj3cg6vm9j
@user-nj3cg6vm9j 17 күн бұрын
💪💪💪💪💪💪💪
@YenVang-xr9zj
@YenVang-xr9zj 26 күн бұрын
Chị nghầu quá
@khackhachnguyen3714
@khackhachnguyen3714 25 күн бұрын
N❤que9 Kwjeiru❤ W❤wh29 Wkeheud❤
@YenVang-xr9zj
@YenVang-xr9zj 26 күн бұрын
Chị nghầu quá ❤
@123ladieman
@123ladieman 25 күн бұрын
🎉jf😂rjjrjr
@ThamVuong-ez9co
@ThamVuong-ez9co 25 күн бұрын
❤❤❤❤😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
@user-nf1oe6ei2n
@user-nf1oe6ei2n 25 күн бұрын
😊😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😊😊😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😊😊😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
@mecarititiknyaman4285
@mecarititiknyaman4285 24 күн бұрын
Hhhhg❤❤
@Mailinhiugaudau
@Mailinhiugaudau 24 күн бұрын
Ngầu ❎ Nghầu✅
@thonguyenvan3783
@thonguyenvan3783 20 күн бұрын
Ngầu quá chi😎😎😎😎😜😜
@user-xk2be1fb5q
@user-xk2be1fb5q 8 күн бұрын
hay ghê 😊
@HuongThu-ug9co
@HuongThu-ug9co 23 күн бұрын
Bạn nói là quá ngầu
@user-qp9hh6lh9l
@user-qp9hh6lh9l 15 күн бұрын
😢😢орлооро
@runa79
@runa79 26 күн бұрын
song name plzzzzzzz rply plzzzzzz😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
@HungChu-ke1rj
@HungChu-ke1rj 25 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@YiasPaj
@YiasPaj 23 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😂❤glzo
@24_thanhtruc89
@24_thanhtruc89 22 күн бұрын
😢
@AnhcatLe-wm9qr
@AnhcatLe-wm9qr 18 күн бұрын
Hay vây😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
@SuongNguyenThiThu-dn3xw
@SuongNguyenThiThu-dn3xw 4 күн бұрын
Em đăng kí rồi chị ơi
@NgocNguyenTuan-qu3cb
@NgocNguyenTuan-qu3cb 23 күн бұрын
Hay quá vậy chị ơi 🎉🎉🎉🎉
@user-if8qn2jy6z
@user-if8qn2jy6z 20 күн бұрын
❤❤❤❤🙏🙏🙏👍👍👍👍😎😎😎😎😎💯💯💯
@LiziBasharuli
@LiziBasharuli 20 күн бұрын
@LiziBasharuli
@LiziBasharuli 20 күн бұрын
@rayaanculusow3739
@rayaanculusow3739 20 күн бұрын
Kmjkk66fie1😊
@user-yi5fp1yc7t
@user-yi5fp1yc7t 19 күн бұрын
​@@user-if8qn2jy6z🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣💩💩💩💩💩
@user-em3yb7pw7j
@user-em3yb7pw7j 22 күн бұрын
🙄👍👍💓💓
@triohoang572
@triohoang572 19 күн бұрын
Mà chị hay thiệt nha mn😮😮❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Super sport🤯
00:15
Lexa_Merin
Рет қаралды 11 МЛН
когда одна дома // EVA mash
00:51
EVA mash
Рет қаралды 13 МЛН
I PEELED OFF THE CARDBOARD WATERMELON!#asmr
00:56
HAYATAKU はやたく
Рет қаралды 36 МЛН
Rich Kid MAKES FUN OF Poor Kids HALLOWEEN COSTUME  | Dhar Mann
6:56
Dhar Mann Studios
Рет қаралды 41 МЛН
Pancake Run - Gameplay Walkthrough - All Levels (IOS, Android)
15:25
night gaming
Рет қаралды 2,6 МЛН
My Daughter's EXTREME HALLOWEEN TRANSFORMATIONS *Instagram Controls*
9:30
Вопрос Ребром - Отар Кушанашвили
50:53
Gazgolder
Рет қаралды 3,2 МЛН