Monster School : Squid Game Parody Baby Zombie Revenge - Sad Story - Minecraft Animation

  Рет қаралды 17,570,949

GA Animations

GA Animations

Ай бұрын

Monster School : Squid Game Parody Baby Zombie Revenge - Sad Story - Minecraft Animation

-096

Hello! 💚 Thank you for coming to GA Animations Channel! 💕 Have a nice time watching video on our channel. Minecraft is my greatest passion of all. Give your feedbacks, comments and likes my videos!

► Disclaimer: GA Animations Channel and all of its videos are directed to a mature audience that is over 13 within the meaning of Title 16 C.F.R. § 312.2 of CHILDREN'S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (USA) are not intended for children under 13 years old.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
If you enjoyed, please give it a thumbs up and do not forget to SUBSCRIBE youtube GA Animations channel. If you guys have any suggestions for the next video comment below!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Us : rainbow@mmgglobal.net

Пікірлер: 1 611
KARDEŞLERIM
KARDEŞLERIM 40 минут бұрын
Ong ????????
phiêu Linh
phiêu Linh 2 сағат бұрын
Ũni
Ade Cahyadi
Ade Cahyadi 2 сағат бұрын
Sangat seru
Matt Field
Matt Field 3 сағат бұрын
uf ol
Cecilyn Angelesgfdn
Cecilyn Angelesgfdn 8 сағат бұрын
Pqlpp
Aparna khan,😍😍
Aparna khan,😍😍 8 сағат бұрын
B
Rogério Ribeiro
Rogério Ribeiro 15 сағат бұрын
;_;
Celismar Tabanes da Silva Buscapé
Celismar Tabanes da Silva Buscapé 16 сағат бұрын
Gsh2
Настя Шеленко
Настя Шеленко 19 сағат бұрын
Настя
رضاوي الكعبي
رضاوي الكعبي 20 сағат бұрын
.فررن
Onah Masri
Onah Masri Күн бұрын
dhsgsjdhhahaha
Anaisa Carrizoza
Anaisa Carrizoza Күн бұрын
Oye tu video me hizo llorar
Raven Thompson
Raven Thompson Күн бұрын
😎🧐🧐👹👹👺👺😺😺👺👺👺👺👺👺☠️☠️😺😺👽💀🤢😽😽😽😽👺👺👺👺👺🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👹👺👺👺👺🤡🤡🤡👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👹🤕👹👹👹👹👹👹👹👹👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺🤑🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤮🤑🤑🤑🤑🤠🤑🤮🤑🤑😰😰😥😥😰😰😥😥😥😓😥😥😓😓😓😓😓😓😓😓😓s
yuri albarr
yuri albarr Күн бұрын
Lirik lirik
Fitri Y
Fitri Y Күн бұрын
The best animation
Marian Baldivino
Marian Baldivino Күн бұрын
Haha
Noora Fazilah Binti Othman Siti Zahra ADAM
Noora Fazilah Binti Othman Siti Zahra ADAM Күн бұрын
Hu Pang Chaw ada
Josilene Nascimento
Josilene Nascimento Күн бұрын
AtéaaAaaaaaAAaaqq
Lucas Ghoul
Lucas Ghoul Күн бұрын
I liked it a lot, it even made me cry
jaque terra
jaque terra Күн бұрын
Q
Adalmers Sanchez
Adalmers Sanchez Күн бұрын
U
Sarimah Mohamed
Sarimah Mohamed Күн бұрын
xzjhcaaxgaisuaiwiqiakakkkakkkakakakakakakakakakakakkaakkaakakakakakakajjakakakakakakakakakakkkakakkakaakakakakakakaakakakkakakakakaaakakakakakakakakakakaakakakakakakkakkkkkkakakakakakakakakakakakakkaakakakakakakakakakakkaakakakakakaaakakakakakakkaakkakakkkakkaakakakakakakakakkkakkakakaakkaakakakakkakkkakakamakakakakkakakaakakakakakkkakaakakbbabu babi
DORAS Animation
DORAS Animation 2 күн бұрын
the graphic is great !
AQOON-MAAL
AQOON-MAAL 2 күн бұрын
Rri
ดวงพร สิงยะเมือง
ดวงพร สิงยะเมือง 2 күн бұрын
ช0000000
zxcbn
zxcbn 2 күн бұрын
hi
Pam Farley
Pam Farley 2 күн бұрын
🤨🤗😣😮😯😲😦🥺
BOYFRIEND HD
BOYFRIEND HD 2 күн бұрын
No
Marcos Ceja
Marcos Ceja 2 күн бұрын
Medio tristeza al final 😭😓
وافي موسى
وافي موسى Күн бұрын
بشس324خكءوغ8521اع8ههيعصا6ع و رغص2
Tauckoor Aswind
Tauckoor Aswind 2 күн бұрын
Ĺ0ll
rajesh aray
rajesh aray 2 күн бұрын
No
อาดีลา สีวัน
อาดีลา สีวัน 2 күн бұрын
ลย
Qwer Poiu
Qwer Poiu 2 күн бұрын
រឿងខ្មោច
Vingie DelosSantos
Vingie DelosSantos 2 күн бұрын
Dijdljf
Subash Shrestha
Subash Shrestha 3 күн бұрын
0mg
حعاليميد العبدو
حعاليميد العبدو 3 күн бұрын
نضالاحمدصطوف. 10257 طاهر احمدصطوف 3018
حعاليميد العبدو
حعاليميد العبدو 3 күн бұрын
طاهر احمد صطوف
حعاليميد العبدو
حعاليميد العبدو 3 күн бұрын
احمدحميدصطوف 8106
حعاليميد العبدو
حعاليميد العبدو 3 күн бұрын
محمود
حعاليميد العبدو
حعاليميد العبدو 3 күн бұрын
نضال احمد صطوف
حعاليميد العبدو
حعاليميد العبدو 3 күн бұрын
اجمدحميد صطوف
Irina Gutu
Irina Gutu 3 күн бұрын
Nebuni sunteți
yote cague
yote cague 3 күн бұрын
6A
Ernesto Benedito
Ernesto Benedito 3 күн бұрын
Acacacaçss😚😙😙😙😙😚😚😄😄😘
Lucas Felipe
Lucas Felipe 3 күн бұрын
Oooooooooiiiiiiiiiiieeeeeeee
Гаяне Арутюнян
Гаяне Арутюнян 3 күн бұрын
ըւհհւգյգհհգհհգհգհհգյհյհհյցհհհյհհհհհհհհհյհյգհհվվբբբբբյյյհյյյբտհտհտհյֆգգվյգնհկգնհյյյննննննյյյնյյյհկգյըկյֆդֆբռյգյֆվգբնց
miftah ayu
miftah ayu 4 күн бұрын
Ayu Dewi persik aku hwyj
Nisa Channel
Nisa Channel 4 күн бұрын
jf
Jejii
Jejii 4 күн бұрын
Pero...esto que es...
لولو ١٢١
لولو ١٢١ 4 күн бұрын
💲💲💲💲💲💲💲
Yanz Mohamed
Yanz Mohamed 4 күн бұрын
Kokomacimiyasemida 😄😄
mạnh an
mạnh an 4 күн бұрын
Fefrrt
hasuriati hashim
hasuriati hashim 4 күн бұрын
didifjcsjhkcju
Anshul Soni
Anshul Soni 4 күн бұрын
😭😭😭😭
tiffa cantik
tiffa cantik 4 күн бұрын
kasihan juga ya
Soumita Pramanik
Soumita Pramanik 4 күн бұрын
Amazing
Soumita Pramanik
Soumita Pramanik 4 күн бұрын
Nice video 🥰💝💓
Kishore Verma
Kishore Verma 5 күн бұрын
Noooooooooob
ยุธิพร มาร์แตง
ยุธิพร มาร์แตง 5 күн бұрын
Gggggggh
Kien Le
Kien Le 6 күн бұрын
0
Ванда Гирдь
Ванда Гирдь 6 күн бұрын
Он по мне так
Colleen Lagimodiere
Colleen Lagimodiere 6 күн бұрын
Isnk eiowiyd
Jomerose Antipolo
Jomerose Antipolo 6 күн бұрын
Wow ay love bet
Elena Mendoza
Elena Mendoza 6 күн бұрын
888⁸ a a pp
Adeline Leong
Adeline Leong 6 күн бұрын
Please
Kiều mỹ Lê thị lớp 4/4
Kiều mỹ Lê thị lớp 4/4 6 күн бұрын
Vui và hay
thuif
thuif 16 сағат бұрын
2
Rajashri Adangale
Rajashri Adangale 17 сағат бұрын
Pro
Katia Bandeira
Katia Bandeira 3 күн бұрын
A
ناروتو ازماكي 😎
ناروتو ازماكي 😎 6 күн бұрын
هههههههههههه فلم هندي 😂😂😂
weni nurhayati
weni nurhayati 6 күн бұрын
qp4😑
Marieke van der Woude
Marieke van der Woude 7 күн бұрын
Ik heb er een keer aan mee gedaan 😣 , maar dat zal wel een beetje eng zijn Er gebeurt eng Dingen KFC
Marieke van der Woude
Marieke van der Woude 7 күн бұрын
Erg beucchdtgv
Marieke van der Woude
Marieke van der Woude 7 күн бұрын
Dit is een leuk spel
Aqillrayyan Aqillrayyan
Aqillrayyan Aqillrayyan 7 күн бұрын
Squid Games 🇰🇷👍
รําพัน ศาลาจันทร์
รําพัน ศาลาจันทร์ 5 күн бұрын
วว
Govani Tavera San Agustín
Govani Tavera San Agustín 7 күн бұрын
El niño tubo la culpa de su madre
Данияр Мухтарулы
Данияр Мухтарулы Күн бұрын
@Vipul Sharma 0щ008ш7667 в том
Vipul Sharma
Vipul Sharma Күн бұрын
MP o
vinicius maier
vinicius maier 7 күн бұрын
Tyi
Rashad Alzubairi
Rashad Alzubairi 7 күн бұрын
$ببل
Geane Santos
Geane Santos 7 күн бұрын
PL
Ahmad Bounabi
Ahmad Bounabi 7 күн бұрын
ظ
Milena Melo
Milena Melo 7 күн бұрын
Batatinha frita 123
Katia Iancova
Katia Iancova 7 күн бұрын
😇🙉😸
Mouhammad Shabshoul
Mouhammad Shabshoul 7 күн бұрын
موس ششول
Rasul MURAT
Rasul MURAT 7 күн бұрын
Оо
شيخ ياحي
شيخ ياحي 8 күн бұрын
ووووور) تتننووووووونووو) وووونننوونووووووووووووووووظوظر
Muzlivhrmscñazi Abd.Mutalibhyyy
Muzlivhrmscñazi Abd.Mutalibhyyy 8 күн бұрын
Hahahahahahahahaha
Ramakrishnan Ramakrishnan
Ramakrishnan Ramakrishnan 7 күн бұрын
HL
Oanh Kieu
Oanh Kieu 8 күн бұрын
Tấn đi
Oanh Kieu
Oanh Kieu 8 күн бұрын
Tấn in đi mà chơi trò chơi con mực mà
ovi khoiryry
ovi khoiryry 8 күн бұрын
L.
Jhennyfer Santos
Jhennyfer Santos 8 күн бұрын
Kkk que batalha de se fodeu foi essa meu Deus 😂
Multi GraPu
Multi GraPu Күн бұрын
Ex ex
Pablo Diaz
Pablo Diaz 8 күн бұрын
Te. amo
nafah A LOTABA
nafah A LOTABA 8 күн бұрын
😭😭😭😭
Everton Cruz
Everton Cruz 8 күн бұрын
😭😭😭😭😭😭😭🙂
Ly Phạm
Ly Phạm 8 күн бұрын
!
Waleed Bamahriz
Waleed Bamahriz 8 күн бұрын
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
Waleed Bamahriz
Waleed Bamahriz 8 күн бұрын
لالالالالاالالالالالاالالالالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
Owen Mathey
Owen Mathey 8 күн бұрын
Nangis
tokyo ravengers
tokyo ravengers 9 күн бұрын
Wkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwk
febby macias
febby macias 9 күн бұрын
Omg. Scary. Doll I’m. Really. Scared. But. I. Don t. Kw
Dibalin4 Crop Boy
Dibalin4 Crop Boy 9 күн бұрын
Ñ NOOOOO WTF IS HORRIBLE..
princess briones
princess briones 16 күн бұрын
HahA
nazir Ali
nazir Ali 16 күн бұрын
T4
Thota123 Ragava
Thota123 Ragava 16 күн бұрын
Duhdhdhd
WASSGUMER
WASSGUMER 16 күн бұрын
خ
Monster School : MINECRAFT ANIMATION
Purple craft
Рет қаралды 1,9 М.
HUGGY WUGGY vs Squid Game vs Friday Night Funkin Poppy Playtime Animations
Котик Игроман
Рет қаралды 10 М.
BEES FIGHT - Alex and Steve Life (Minecraft Animation)
13:18
Black Plasma Studios
Рет қаралды 133 МЛН
ЕҢ МЫҚТЫ ЗАРУБА! 2Z VS PAIN GAMING
3:30:09
Казахша
Рет қаралды 77 М.
Счастье меня найдет | Серия 1-4
3:15:18
Телеканал Домашний
Рет қаралды 540 М.
Мирас Жугунусов - Шыда (клип премьерасы)
2:56
Miras Zhugunussov
Рет қаралды 1,2 МЛН
MYSTERY FANFICS BE LIKE 🕵🏻‍♂️
0:47
Alan Chikin Chow
Рет қаралды 33 МЛН