അയ്യോ അവിഹിതം ‼️

  Рет қаралды 107,286,789

𝐒𝐚𝐧𝐮𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚

𝐒𝐚𝐧𝐮𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚

3 ай бұрын

Пікірлер
@shiningstar3393
@shiningstar3393 3 ай бұрын
Plz don't normalize these things Morality is degrading
@ChangbinSalon_OFFICIAL
@ChangbinSalon_OFFICIAL 3 ай бұрын
yh
@jamiebaker7066
@jamiebaker7066 3 ай бұрын
I'm just waiting for the astroid to hit at this point smh
@NehaKumari-lz6gc
@NehaKumari-lz6gc 3 ай бұрын
​@@jamiebaker7066❤i99😂❤
@samriddhigiri2367
@samriddhigiri2367 2 ай бұрын
​@@ChangbinSalon_OFFICIAL😊❤
@user-bp5dl4uq5e
@user-bp5dl4uq5e 2 ай бұрын
Its a part of worldwide agenda to degrade the marriage system, through social media. The next generation will not value family or marriage system. Thats the aim of the future world government.
@BinodTharu-Official
@BinodTharu-Official 3 ай бұрын
Such a shameful act on the name of making funny videos 😢
@official_sobuj-
@official_sobuj- 2 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂👍👍😘😘🤦🤦🤦
@rajendrakumarchakraborty7646
@rajendrakumarchakraborty7646 2 ай бұрын
Binod .
@user-ng5eq4ct7q
@user-ng5eq4ct7q 2 ай бұрын
Oh oui! Exactement CT exact honteux de cette image mauvaise! 😢
@Finn-URL-Z384
@Finn-URL-Z384 2 ай бұрын
No one cares,it is staged
@sathishl8379
@sathishl8379 2 ай бұрын
BJP Bjk Nm Nk Jk
@art_o_maniac7984
@art_o_maniac7984 3 ай бұрын
So cheating is a fun thing now a days! 😶🤦🏻
@BinodTharu-Official
@BinodTharu-Official 3 ай бұрын
Binod 😢
@garou4307
@garou4307 3 ай бұрын
Cheating ain't fun these days The prank is fun in this
@bavarianmotorworksbmw5064
@bavarianmotorworksbmw5064 3 ай бұрын
Only if it is done by men
@jessicarosa3138
@jessicarosa3138 3 ай бұрын
​@@bavarianmotorworksbmw5064😊😊😅😅😢😢
@NEETASPIRANT3000
@NEETASPIRANT3000 3 ай бұрын
NEVER TO TRUST ANYONE 😇, sab time pass krte hai bs 🙏🏻😊....... Emotions ki what lag jaati 🙂😢🙏🏻😊
@rajakumarimarasakatla
@rajakumarimarasakatla 3 ай бұрын
Don't make these kind of things silly and public....plzzzz
@PLAYER20256
@PLAYER20256 2 ай бұрын
Huh
@devendrareddy3351
@devendrareddy3351 2 ай бұрын
U don't watch
@huberelodie8161
@huberelodie8161 2 ай бұрын
LÉNA 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
@rajakumarimarasakatla
@rajakumarimarasakatla 2 ай бұрын
​@@huberelodie8161😂😂😂😂
@rajakumarimarasakatla
@rajakumarimarasakatla 2 ай бұрын
​@@huberelodie8161anger issues 😂
@1530deepakprajapati
@1530deepakprajapati 2 ай бұрын
It's unbelievable that over 2 Million+ people agree with video in the name of funny video, we are going to lose our Indian culture and values in future generations.
@ravina6809
@ravina6809 2 ай бұрын
Kisi ko smj nhi aayega. Inhone in cheezo ko normal smj Liya n glorify bhi kr rhe h . 😢
@1530deepakprajapati
@1530deepakprajapati 2 ай бұрын
@@ravina6809 😣💔 next generation is learning this from us wow.
@ravina6809
@ravina6809 2 ай бұрын
@1530deepakprajapati sahi keh rhe hain aap. Koi ethics n values nhi h. Marriage relationships Me cheating krna itna normalize kr diya had h . Chaahe ye mazaak hi tha but fir bhi society ko wrong lesson mil rha h
@ravina6809
@ravina6809 2 ай бұрын
@@1530deepakprajapati ji
@safiyakuttambath8803
@safiyakuttambath8803 Ай бұрын
Yes😢
@rajakumarimarasakatla
@rajakumarimarasakatla 3 ай бұрын
Don't spoil the worldd😢
@sgsrtayilam6261
@sgsrtayilam6261 3 ай бұрын
അവിഹിതവും വിശ്വാസ വഞ്ചനയുമൊക്കെ ഇപ്പൊ തമാശയാണ്. പേട്ടന്റെ സിനിമയിലെ പീഢനം പൊലെ.
@arimurugan563
@arimurugan563 3 ай бұрын
no
@imamallu
@imamallu 2 ай бұрын
Pettano.Ath ara ninte 😂
@gotoausie
@gotoausie Ай бұрын
​@@imamalluമോഹൻലാൽ 😂
@user-sg5cn2ym3u
@user-sg5cn2ym3u 2 ай бұрын
Don’t create bad ideas videos to circulate in social media.. Children, teenagers, young adults are also watching.. Don’t spoil morality in the name of better content creator..😒
@Andreas-rp2zz
@Andreas-rp2zz 2 ай бұрын
Would you consider this funny, if she was acting like him?
@Defence_Aspirant.8880
@Defence_Aspirant.8880 2 ай бұрын
KALYUG ! so shameful nowadays...trust issues 💔
@mithunsardar6385
@mithunsardar6385 2 ай бұрын
😊😊
@Defence_Aspirant.8880
@Defence_Aspirant.8880 2 ай бұрын
@@thecasual9258 nah bruh I would've reacted the same .... it's not just an reel it's harsh reality 💔of today's generation and people's shitty thinking
@husniabarna5963
@husniabarna5963 2 ай бұрын
I am glad to see a change in the comment section. I was always against such videos which try to normalize such disgusting acts. Cheating on your partner is not fun those who cheat live a miserable life no matter if they accept it or not.
@user-lj7eq9zq4w
@user-lj7eq9zq4w 3 ай бұрын
Ma i feel like cheating is so easy these days
@nomoneycarguy5398
@nomoneycarguy5398 3 ай бұрын
It’s is, but doesn’t make it right.
@user-rb8gk4fu5n
@user-rb8gk4fu5n 2 ай бұрын
😊
@Eyad_faramawy
@Eyad_faramawy 2 ай бұрын
Welcome to "what the heck did I just watch"
@himanshumanghani3603
@himanshumanghani3603 2 ай бұрын
Don't cheat. Innocent people are God's favorite
@shalu0404
@shalu0404 2 ай бұрын
Superb❤
@Akshaya_2417
@Akshaya_2417 Ай бұрын
I like this comment 💙
@NoOne-no9te
@NoOne-no9te 3 ай бұрын
Practice makes a man perfect.😂😂😂
@monstergaming5912
@monstergaming5912 3 ай бұрын
Yu
@BinodTharu-Official
@BinodTharu-Official 3 ай бұрын
Binod Z
@HSC750
@HSC750 2 ай бұрын
Kya yrr kuchh bhi video bnate h ye log
@opensource32
@opensource32 2 ай бұрын
​@@BinodTharu-Official binod your era have been ended now except it
@rosalieramento5163
@rosalieramento5163 2 ай бұрын
​@@BinodTharu-Officialp
@xxclusive8380
@xxclusive8380 2 ай бұрын
Making fun of Sin is not good.
@MahdiGaming-bc1pu
@MahdiGaming-bc1pu 2 ай бұрын
If a girl doing cheating:very 👎 If a boy doing cheating :very cool😂😂😂
@lajcreation6292
@lajcreation6292 2 ай бұрын
ഇവളും അടുത്ത റൂമിൽ പോയി വല്ലവനെയും വിളിച്ചുകേറ്റി കളിക്കുന്നുണ്ടാകും 😄
@ASHmainfromOHIO
@ASHmainfromOHIO 2 ай бұрын
Cringe Button 👇🏻
@positivevibeonly7717
@positivevibeonly7717 2 ай бұрын
The video maker: mother and father defenetly doing this type of charactor...so same blood is doing this type of videos😊
@Meenumeenu792
@Meenumeenu792 29 күн бұрын
😂😂😂
@brandonporter550
@brandonporter550 2 ай бұрын
I'm impressed by the morality of most of these comments. Didn't expect that.
@divyaa4459
@divyaa4459 2 ай бұрын
haha cheating on your wife...so funnyyy
@safwantp4641
@safwantp4641 2 ай бұрын
How to അവിഹിതം in own house😂
@KyawSwarOoOfficial
@KyawSwarOoOfficial 2 ай бұрын
So Good 🎉😂❤
@speedrunner655
@speedrunner655 2 ай бұрын
Thank God for "🚫 Don't recommend this channel" option
@ansinjs2694
@ansinjs2694 2 ай бұрын
പുലി വരുന്നേ വരുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് പുൽ വന്നപ്പോ ചേച്ചി തുണി പൊക്കി( പുതപ്പ് )നോക്കിയില്ല 😂
@khajam7016
@khajam7016 2 ай бұрын
Note : if children's watching this video...This will spoil their mindset.. Kindly avoid publishing these videos..
@user-yl8mo2sr8z
@user-yl8mo2sr8z 2 ай бұрын
Agree
@Seb_50
@Seb_50 3 ай бұрын
Day one of WTF did I just watch.
@vijaykumarm912
@vijaykumarm912 2 ай бұрын
Woow , You're childrens will proud and learn some good Manners from their parents😢 Such a Shamefull and all youtubers called them Influencers ,
@user-sanah
@user-sanah 2 ай бұрын
Wow 😢 cheating is normal nowadays 🤬
@QueenMeloo
@QueenMeloo 2 ай бұрын
😂
@lakshmia2122
@lakshmia2122 3 ай бұрын
Slipper shot to this type of videos
@samriddhigiri2367
@samriddhigiri2367 2 ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@shalinij122
@shalinij122 3 ай бұрын
Worst content though it's for fun
@AmeerOfficial1
@AmeerOfficial1 2 ай бұрын
One minute silence for those who are finding logic in this video 😂
@tngroxy6873
@tngroxy6873 2 ай бұрын
2 vtl ninn chor kazikunaa last chor kittathaa avumm 🌚
@Sara-ne1wi
@Sara-ne1wi 2 ай бұрын
Cheat is not a thing to make videos or joke about it
@jtjjbannie
@jtjjbannie 3 ай бұрын
Let’s just pretend God didn’t see a thing.
@CandyMelon-yj4mt
@CandyMelon-yj4mt 2 ай бұрын
Today's generation 😢
@sharadbagadi6382
@sharadbagadi6382 2 ай бұрын
किसी का भी जीवनसाथी अगर उसे धोखा दे रहा है, तो इससे बडी दुःखद बात और कुछ हो ही नहीं सकती। भगवान ऐसे धोखेबाज जीवनसाथी को बहुत बडी सजा देगा।
@ALLHERE309
@ALLHERE309 2 ай бұрын
کس کس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی امت ہونے پر فخر
@maimunamaimu7333
@maimunamaimu7333 2 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂❤
@anamzeba181
@anamzeba181 2 ай бұрын
Its really disgusting. Such a shameful act in order to get some views you guys are promoting cheating which should definitely be a no no. Demoral story
@shafiqul.islam.
@shafiqul.islam. 3 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂
@Worldofshortsvideos436
@Worldofshortsvideos436 2 ай бұрын
Legend😂
@shilpabiju2011
@shilpabiju2011 3 ай бұрын
ശോ എന്റെ ചേട്ടൻ അത്തരക്കാരൻ നഹിഹെ😂😂😂😂😂
@khuramshehzad7943
@khuramshehzad7943 3 ай бұрын
hahaha😂
@saumyasodhi6215
@saumyasodhi6215 2 ай бұрын
Cheater ☠️☠️ 👇🏻☠️☠️☠️💀💀💀
@skimran5169
@skimran5169 2 ай бұрын
Shabash beta😅😅😅😂😂
@razannassar2271
@razannassar2271 2 ай бұрын
😮❤😂
@NivyaSarath-nv4nt
@NivyaSarath-nv4nt 2 ай бұрын
തെക്കേക്കര സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് മൂവി നായിക പോലെ 👌
@user-ce8ny2vd9o
@user-ce8ny2vd9o 2 ай бұрын
practice makes a man perfect 😂😂
@BhartiWagh-ts7lw
@BhartiWagh-ts7lw 2 ай бұрын
Usefull trick
@ofwuncukr
@ofwuncukr 2 ай бұрын
Poor chap, didnt realise his wife is coming to me😅
@muralikrishna9025
@muralikrishna9025 2 ай бұрын
Very funny , keep doing it many👍 only matured people will understand and enjoy this video
@siblingsvlogs7639
@siblingsvlogs7639 2 ай бұрын
Fast swipe down 👇 shorts😂
@QariSaleemHamdami-kg7xb
@QariSaleemHamdami-kg7xb 2 ай бұрын
Allah ko Tobha bohat Pasand he
@Like_a_boss305
@Like_a_boss305 2 ай бұрын
It's nice but don't try this again
@nagamanimani7866
@nagamanimani7866 Ай бұрын
Super vedio nice nice 👍 me know when you dear friend thank you for your information 🙏
@Mubeen7603
@Mubeen7603 2 ай бұрын
Very funny husband and wife
@sanupriya
@sanupriya 2 ай бұрын
😍😍
@WorkFromHomeJourneyOfMine
@WorkFromHomeJourneyOfMine 3 ай бұрын
Content 🤦‍♀️
@taspirahi4239
@taspirahi4239 Ай бұрын
Abkj😅😂❤❤
@user-wy5tg3gc2c
@user-wy5tg3gc2c 2 ай бұрын
People who thinks this shorts is from ohio😂
@raghavm9357
@raghavm9357 2 ай бұрын
What if she does it next time😅😅😅
@ayanchakraborty676
@ayanchakraborty676 2 ай бұрын
W comment section 🙏🏻 Cheating isn't a cool thing at all 😠
@user-bl5uh6bp7e
@user-bl5uh6bp7e 2 ай бұрын
Good idea 🎉🎉🎉🎉
@user-jw2hw1ow8y
@user-jw2hw1ow8y 2 ай бұрын
Znači varanje je sasvim normalna stvar😠a šta bi se desilo da to žena uradi?
@nyithienwangsa6655
@nyithienwangsa6655 3 ай бұрын
😢😢😢😢😢😢
@makudon-mh4co
@makudon-mh4co 2 ай бұрын
Nice trick
@LordUcchaShrava
@LordUcchaShrava 2 ай бұрын
Don't listen to the idiots in the comments. Your video is funny
@YOURDAD-pt4cn
@YOURDAD-pt4cn 2 ай бұрын
Your wife also will do these kind of funny things to u bro in future
@jesusmyfatheronly
@jesusmyfatheronly 2 ай бұрын
😄😄😄😄😄അതേയ്... ഭാര്യ വീട്ടിൽ ഉള്ളപ്പോൾ കാമുകിയെ റൂമിൽ കേറ്റിട്ട് ഡോർ കുറ്റി ഇടാൻ മറക്കരുത് 😜😜. 🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️
@yusufasi3205
@yusufasi3205 2 ай бұрын
Cakalık her milete etki etmiş 😂
@user-jd8zk3wl2p
@user-jd8zk3wl2p 2 ай бұрын
😂😂😂😅😅😅
@SuganthiSuganthi-ix4lw
@SuganthiSuganthi-ix4lw 2 ай бұрын
This is true.some husband this type only
@Hei___lin
@Hei___lin 2 ай бұрын
What did I do to get this video, which I cannot describe as a comedy video? It is disgusting✨️🗿
@lyndaejidike
@lyndaejidike 2 ай бұрын
Be always suspicious 😂
@emilianolfm
@emilianolfm 2 ай бұрын
Creditos a alfredo larin
@yulianaandreavalenciachica1054
@yulianaandreavalenciachica1054 2 ай бұрын
xd
@prasads8704
@prasads8704 3 ай бұрын
Prajalaki upayoga page videos cheyandi chetta kadu
@moralesstephaneFR66catalana
@moralesstephaneFR66catalana 2 ай бұрын
Very very nice friends ❤❤❤❤❤🎉🎉thanks 💯🏅👍🫵🏻🆒
@ckita_jecovic
@ckita_jecovic Ай бұрын
😃😃😃lucuu...
@sravanimeda1761
@sravanimeda1761 3 ай бұрын
Very bad
@fasilfasil95
@fasilfasil95 3 ай бұрын
Idea ithonnu pareeshichu nokite karallu😅
@Anushavijyan
@Anushavijyan 3 ай бұрын
Veruthe ellu odikano😂
@fasilfasil95
@fasilfasil95 3 ай бұрын
@@Anushavijyan 🥰
@whitedove4902
@whitedove4902 2 ай бұрын
What a cheater! 👍🌹👏😂😅
@SrisaranKumaran
@SrisaranKumaran 3 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@RPMOdist
@RPMOdist 2 ай бұрын
home tips for married men🤣😂
@user-yw9bb9jo1x
@user-yw9bb9jo1x 2 ай бұрын
I’how did this get so many likes????
@thalapathymass.Tathawaste9922
@thalapathymass.Tathawaste9922 2 ай бұрын
They are like this video😂
@user-lb1qb8tk3j
@user-lb1qb8tk3j Ай бұрын
😂😂🎉.😅
@oshinponnus3155
@oshinponnus3155 3 ай бұрын
Nigal ellavarekal variety aayit an videos cheyane😂😂
@vanthole9558
@vanthole9558 2 ай бұрын
MẸ MẮNG MẮNG MẸ MỆT 😂 Bảo là sợ hổng dám😜 Làm gì mà dữ dậy Thấy nói hoài hông dám Làm rồi hối kịp hông 🤔
@DrLOL17
@DrLOL17 2 ай бұрын
Quality education
@user-ob7gp4gy6c
@user-ob7gp4gy6c 2 ай бұрын
Sahi hai Bhai 🎉🎉🎉🎉🎉🎉😂😂😂😂😂😂😂😅😅😅😅😅😅😅😊😊😊😊😊❤❤❤❤
@dickymaulana3554
@dickymaulana3554 2 ай бұрын
Prindavan memang beda 😂😂
@Ayeshasaleem216
@Ayeshasaleem216 2 ай бұрын
making the funny video 😮😅
@CleanMinivan
@CleanMinivan 2 ай бұрын
Why would two women fight over that hairy elephant?
@matt9999
@matt9999 2 ай бұрын
to those that believe it wasnt morally right to make this video, don't worry. I don't think the creator had any malicious intent. still strange, though
@aamiullas2018
@aamiullas2018 3 ай бұрын
👿👿👿👿👿👿👿
@Tn24_vlogs
@Tn24_vlogs 2 ай бұрын
F*king shame on those people 😶
@topicblogger377
@topicblogger377 2 ай бұрын
I'll try 💯😂😂
@robinaneesh
@robinaneesh Ай бұрын
😅😅😅😂
@vadivelv3337
@vadivelv3337 2 ай бұрын
Super idea bro ningka Vera level bro
@gopalakrishna9651
@gopalakrishna9651 2 ай бұрын
Your wife deserves better
@sandeepketham
@sandeepketham 2 ай бұрын
just joke man..y u took personally
@Thankan-ser
@Thankan-ser 2 ай бұрын
Nalla oru Andi thaney
@chellyraisya3712
@chellyraisya3712 Ай бұрын
Don't create bad ideas videos to circulate in social media
Дома никого нет😂Зайдите позже😂
00:35
МишАня
Рет қаралды 10 МЛН
Face Your Biggest Fear To Win $800,000
22:03
MrBeast
Рет қаралды 126 МЛН
金に触れたら死ぬ 逃げろ
00:55
ウォーターチャレンジ
Рет қаралды 34 МЛН
Nastya dan ayah cerita tentang pentingnya mencuci tangan
21:38
Like Nastya IDN
Рет қаралды 171 МЛН
Nastya opens huge eggs with surprises and toys
31:17
Like Nastya Collections
Рет қаралды 55 МЛН
Time for a Shot | Baby Gets Vaccine | Nursery Rhymes for Kids | Happy Tots
13:48
HappyTots - Nursery Rhymes and Kids Songs
Рет қаралды 21 МЛН
j guard The best cleaning service, contact-7012920896
1:29
KANHANGAD FOODIE
Рет қаралды 1,6 М.
Ben-Hur (1959) #edit #shorts #phonk
0:59
MuelTv
Рет қаралды 43 МЛН
НАС 5 МИЛЛИОНОВ #shorts
0:23
Паша Осадчий
Рет қаралды 1,1 МЛН
САУДАҒА ТҮСКЕН 5 АЙЛЫҚ СӘБИ / KOREMIZ
47:44
Көреміз / «KÖREMIZ»
Рет қаралды 383 М.
How could she do this?
0:52
SanyBaby
Рет қаралды 21 МЛН