The emergency rescue paparazzi team is so handsome and cute. The cute pet has become a spirit. #3

  Рет қаралды 42,948,025

Dog Trainer

Dog Trainer

Ай бұрын

The emergency rescue paparazzi team is so handsome and cute. The cute pet has become a spirit. #3

Пікірлер: 1 300
@elianeaparecidamatos5242
@elianeaparecidamatos5242 7 сағат бұрын
These dogs are wonderful and warriors. 🇧🇷
@user-xk1mc3tr4c
@user-xk1mc3tr4c 7 сағат бұрын
Какие. Умнички.
@user-hp9gw2of8p
@user-hp9gw2of8p 12 сағат бұрын
Вот это собачки, настоящее друзья
@TuyenTran-lo4hb
@TuyenTran-lo4hb 12 сағат бұрын
Chú chó biết cứu người chủ của mình thật thông minh ❤🎉🎉🎉❤
@user-uc4jn2fj6j
@user-uc4jn2fj6j 7 сағат бұрын
세상의이런일이 어떻게 똑똑한지 사람보다 낮네요 나쁜놈물어 뜯어라 우리 강아지 화이팅
@user-im7wf9xe7d
@user-im7wf9xe7d 7 сағат бұрын
Вот настоящие друзья .!❤😂🎉❤😂🎉❤ умници наши дорогиее помошники !❤😂🎉❤😂🎉
@user-rt6hh3yv7k
@user-rt6hh3yv7k 19 сағат бұрын
Собачки спасли жизнь хозяйки
@user-ch8mw9oj4x
@user-ch8mw9oj4x 7 сағат бұрын
Умница собачка ♥️♥️♥️🚩
@user-ue4jb5kb8d
@user-ue4jb5kb8d 7 сағат бұрын
주인을 위한 훌륭한 개
@Lidiya-rq1pl
@Lidiya-rq1pl 7 сағат бұрын
Вот бы люди так могли , как делают эти собачки !!!!!
@quynguyen-bl1xk
@quynguyen-bl1xk 12 сағат бұрын
nhà có hồng phúc lớn mới có những con chó thông minh và khôn ngoan biết hợp đồng tác chiến rất khéo léo cứu chủ thoát an toàn,xem thế này có ai còn thích ăn thịt chó nữa không thưa cả nhà?
@user-gk1gm7qs5i
@user-gk1gm7qs5i Күн бұрын
Собачки молодцы спасли красивую и прекрасную девушку
@user-qd1ix6su7z
@user-qd1ix6su7z 2 сағат бұрын
У меня нет слов , милые , умные , добрые собачки , я восхищаюсь вами❤❤❤
@alisdelarosa6739
@alisdelarosa6739 12 сағат бұрын
God bless the dog and the girl ❤
@shanikamiller76
@shanikamiller76 12 сағат бұрын
Dogs are so cute and smart and cute and beautiful ❤️😍❤️😍😍
@zingara884
@zingara884 14 сағат бұрын
Bravi Tesori grandi grandi
@user-nr6nx1sr9k
@user-nr6nx1sr9k 19 сағат бұрын
que buen corazón tienen las más
@holaxdjesusamordios
@holaxdjesusamordios 12 сағат бұрын
Dios 🙏 Jesús ❤️🕊️🐕‍🦺🦮
@christopherhd2benitezbruno280
@christopherhd2benitezbruno280 14 күн бұрын
Perro 🐕 🐶 🐩 🐕‍🦺 🦮 🐕 🐶 🐩 🐕‍🦺...súpererue 😅😅😅😅😅
@EmiliaDeak-jl9pb
@EmiliaDeak-jl9pb 19 сағат бұрын
Cuki kutyák és még hozzá élet mentők😊❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
I love these moving moments.
0:42
Mochi.もち
Рет қаралды 24 МЛН
Обменялись песнями с POLI
00:20
Gazan
Рет қаралды 1,7 МЛН
Bhai koi bhoot nahi hai 😫👻 #shorts #funny #trending #bhoot
00:18
The BN Family
Рет қаралды 45 МЛН
Dog TV: COLOR SCALED for Dog’s Vision, RELAXING MUSIC, 2 HOUR VERSION
2:20:42
@ योग: प्रज्ञा योग
9:50
Creator Academy parasrampur Basti
Рет қаралды 1,4 М.
Funniest Animals 2023 😂 New Funny Cats and Dogs 😹🐶 Part 1
20:58
Top 15 Calmest Small Dog Breeds That You Would Never Guess 😮
10:21