The kind clown saved Superwoman who looked down on him.

  Рет қаралды 20,132,405

Good Guy Clown

Good Guy Clown

Ай бұрын

欢迎来到【好人小丑】频道,这里是美国队长的角色扮演、二次元美漫的集结地,同时也是我这个自称“好人、小丑、迷人的坏蛋”展示自我风格的舞台。🎭🛡️
在这个频道里,你将看到不一样的美国队长--不仅有英雄的勇敢和正义,还有小丑的幽默与机智,以及那些让人意想不到的“坏蛋”魅力。我将通过各种二次元和美漫风格的内容,带你进入一个既熟悉又全新的超级英雄世界。🌟🎨
🔔 如果你对我的视频感兴趣,就请订阅并点击小铃铛图标。
🚫 我们承诺,频道内容100%原创,严格遵守平台规则,对于任何盗版行为,我们都将坚决采取措施,保护版权不受侵犯!

Пікірлер: 590
@user-lv6of8ph8l
@user-lv6of8ph8l 12 күн бұрын
I love you❤❤❤❤❤😘😘😘😘😘😘 Hao Ren Hiao Chou 😘😘😘😘🥰🥰🥰😍😘😗😙😉😉😉😚😌😊😊😊☺☺☺☺
@RommelCastro-se7ei
@RommelCastro-se7ei Ай бұрын
😭😭😭😭😢😢😢🥺🥺🥺🥺😊😊😊😊😊💞💞💞💞💞
@user-xn4wr6fk8g
@user-xn4wr6fk8g Ай бұрын
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😢😢😢😢😢
@JoyaAran
@JoyaAran Ай бұрын
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭❤️❤️❤️❤️
@user-iq3ch4pg6o
@user-iq3ch4pg6o Ай бұрын
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭☺️☺️☺️☺️
@meerbkamil6305
@meerbkamil6305 Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😢😢😢😢😢😢
@user-gn9qi3hl4n
@user-gn9qi3hl4n Ай бұрын
😢😢😢😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭
@RaquelFernandez-ik4xb
@RaquelFernandez-ik4xb Ай бұрын
😢😢😢😢😢🎉🎉🎉🎉🎉🎉😊😊😊😊😊
@rohcmelluwidatuin1638
@rohcmelluwidatuin1638 Ай бұрын
😭😭😭😭😢😢😢🥺🥺🥺🥺😊😊😊😊💞💞💞💞
@user-iv5ed3rk8k
@user-iv5ed3rk8k Ай бұрын
기요워❤❤❤❤
@Manika-uo5ox
@Manika-uo5ox Ай бұрын
😢😢😢😢😢😢😢😢❤❤❤❤❤❤❤
@angeldevil068
@angeldevil068 Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤😢😢😢😢😊😊
@ruelilagan325
@ruelilagan325 Ай бұрын
❤❤❤❤😢😢😢😢😊😊
@yiyentee
@yiyentee Ай бұрын
❤❤❤❤😢😢😢😢😢😢
@user-tv1hd7zr2o
@user-tv1hd7zr2o Ай бұрын
zanja😢😢😢😢😢😢🙂🙂😊
@habibyghalby5781
@habibyghalby5781 Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉
@user-mw9kg3oh7v
@user-mw9kg3oh7v Ай бұрын
Sanaul😢😢😢😢😢😢😢😢😢
@user-ii2ok9rj6e
@user-ii2ok9rj6e Ай бұрын
😢❤😢❤😢❤😢❤❤😢❤😢❤😢😢❤
@yarailselopes6892
@yarailselopes6892 29 күн бұрын
😢😢😢😢😢😢😢❤❤❤❤❤❤🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
@mikeeferrer
@mikeeferrer Ай бұрын
The Joker seems dehydrated. He couldn’t possibly stand witness to all this happening to him.
@user-or2rf6bi9k
@user-or2rf6bi9k Ай бұрын
♥️♥️♥️♥️
@user-fy8lm7hk4t
@user-fy8lm7hk4t Ай бұрын
너무착해조커😊😢
@user-pw9rk9zy9w
@user-pw9rk9zy9w Ай бұрын
❤😊❤❤❤❤😊😊😊😊😊😊
@MenchieDimacali
@MenchieDimacali Ай бұрын
Mabuti din iyan reading dapat kunin mo ma hello pa pa na man
@Qoblanshik..
@Qoblanshik.. Ай бұрын
❤❤❤❤😢❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@OhnmarWin-zt4iw
@OhnmarWin-zt4iw Ай бұрын
😢😢😢😢❤❤😊😊
@user-lf2vi3qj8y
@user-lf2vi3qj8y 25 күн бұрын
Minecraft sword ❤
@lovelyannealonzo
@lovelyannealonzo Ай бұрын
😭😭😭😔💗🥺❤️
@PriyaPriya66-xz9xr
@PriyaPriya66-xz9xr Ай бұрын
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
@hoosanalshrkani
@hoosanalshrkani Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@michaelalbos2671
@michaelalbos2671 Ай бұрын
😢😢😊😢😢❤
@ReignRazelleGonzales
@ReignRazelleGonzales Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤😢😢😢
@essraasamir6317
@essraasamir6317 Ай бұрын
😊😊😢😊😊😊🎉
@user-ro5ro5ul8i
@user-ro5ro5ul8i Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊
@ginamaura3062
@ginamaura3062 Ай бұрын
😢😢😢😢😢😢😢😊😊😊😊😊😊😊
@yassijanebello-te3mc
@yassijanebello-te3mc Ай бұрын
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
@user-vv1mk5et6h
@user-vv1mk5et6h Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤
@sultanjusupov5015
@sultanjusupov5015 Ай бұрын
😢😢❤😮🎉🎉😊😊😊😊😊😊😊😊😊
@grisnovia91
@grisnovia91 Ай бұрын
❤❤❤😉😉😇😇😇
@margarita5901
@margarita5901 Ай бұрын
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
@safdarali3473
@safdarali3473 Ай бұрын
😢😢😢😢❤
@MbarkaBenali
@MbarkaBenali Ай бұрын
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
@user-hl6sm9nd2b
@user-hl6sm9nd2b Ай бұрын
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
@AnhNguyen-pi2jm
@AnhNguyen-pi2jm Ай бұрын
❤❤❤🎉🎉🎉😢😢😢
@somasunny125
@somasunny125 Ай бұрын
So Sad😢😢😢😢😢😢😢
@RoseRanido
@RoseRanido Ай бұрын
😭😭😭😭😭😭😭
@anitatadena3019
@anitatadena3019 Ай бұрын
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
@carolsodre7469
@carolsodre7469 Ай бұрын
😀😀😀😀😀😀😀😀❤❤❤❤😄😄😄😄😄😄😄😄😄
@PerlaChalauribe
@PerlaChalauribe Ай бұрын
❤❤❤❤❤😢
@wilfredolaurio5067
@wilfredolaurio5067 Ай бұрын
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
@dendyindriann7164
@dendyindriann7164 Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊😊
@bouchraabiaa743
@bouchraabiaa743 Ай бұрын
😢😢😢😢😢😢😢😢
@user-qt6pt2ym1h
@user-qt6pt2ym1h Ай бұрын
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😊😊😊😊😊😊😊😊😊
@pemachoki-ze7ix
@pemachoki-ze7ix Ай бұрын
😢😢😢😊😊
@user-kl2wx4mn3w
@user-kl2wx4mn3w Ай бұрын
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@user-eb4ed2bc5u
@user-eb4ed2bc5u Ай бұрын
🥺🥺😭😭😥😭😭😭🥺🥺
@AyeAyeAung-en4bk
@AyeAyeAung-en4bk Ай бұрын
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@LovelySalcedo-fz3hg
@LovelySalcedo-fz3hg Ай бұрын
❤❤❤❤❤🎉🎉🎉😊😢
@user-lw2dx2cg8z
@user-lw2dx2cg8z Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤
@mirayusoff9138
@mirayusoff9138 Ай бұрын
😢😢😢❤❤❤❤
@AnhKim-cp8hd
@AnhKim-cp8hd Ай бұрын
사랑해요😢
@user-mz1fs6ll3t
@user-mz1fs6ll3t Ай бұрын
❤❤🎉🎉😊😊😊
@calvinlorenzo4915
@calvinlorenzo4915 Ай бұрын
😢😢😢😢😢😢😢💪💪💪💪💪☠️☠️☠️
@ElianIsraelZhagui
@ElianIsraelZhagui Ай бұрын
😂😂😂😂😂😊😊😊😊😊😊😊😊😊
@HalaBakry-rw6by
@HalaBakry-rw6by Ай бұрын
انت كسرت انت كسرت بقلبه ليه على فكره كان احلى واحد منكم انتم الاثنين😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺
@yulianasiusyuliana7201
@yulianasiusyuliana7201 Ай бұрын
😢😢😢😢
@ralphallenlim1591
@ralphallenlim1591 Ай бұрын
@ChanyaBenco
@ChanyaBenco 15 күн бұрын
😢ຈ
@AmadoGuzman-su8cj
@AmadoGuzman-su8cj Ай бұрын
😭😭😭😭😢😢😢💔♥️😮😢
@PramodKumar-co5km
@PramodKumar-co5km Ай бұрын
😢😢😢😊😊😊
@user-ox6yi7zh8l
@user-ox6yi7zh8l Ай бұрын
😊😊❤❤😊❤❤
@user-wz2hr1jp7t
@user-wz2hr1jp7t Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@WahidaBegum-tb5wm
@WahidaBegum-tb5wm Ай бұрын
Ieie😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
@user-vl4dc7ji7s
@user-vl4dc7ji7s Ай бұрын
😢😢😢😢🕴️❤
@user-ig8gd1wr2o
@user-ig8gd1wr2o Ай бұрын
Igo❤❤
@user-wy8fz7fs6e
@user-wy8fz7fs6e Ай бұрын
😢😢😢😇😇😇
@kubragazel3865
@kubragazel3865 Ай бұрын
Kasihan joker
@YsugAngelo
@YsugAngelo Ай бұрын
😢😢😢😢😢❤
@katiaavilaabarca1548
@katiaavilaabarca1548 Ай бұрын
😢😢😢❤❤❤😮😮🙏🙏
@JedalynCristobal
@JedalynCristobal Ай бұрын
❤😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮🎉🎉🎉🎉🎉
@user-dg4tx5wn1i
@user-dg4tx5wn1i Ай бұрын
😢❤😊🤗
@Davestar17
@Davestar17 Ай бұрын
❤❤❤
@berereyes213
@berereyes213 Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤😮😮😮😢😢😢😢❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@marcosabcydiesuba9612
@marcosabcydiesuba9612 Ай бұрын
❤❤❤❤❤🎉🎉😮😮😮
@ChoChoKhaing-vn5zz
@ChoChoKhaing-vn5zz Ай бұрын
😇😇😇😇
@user-wb4hq6ws8x
@user-wb4hq6ws8x Ай бұрын
😮😮😢😢😮😮😢😢😮😮
@xongxongandmama
@xongxongandmama Ай бұрын
😢😢❤❤😊😊
@bryanagustinn2245
@bryanagustinn2245 Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤😢😢😢😢😢😢😮😮😮😮😮😊😊😊😊
@RiYu-en9bt
@RiYu-en9bt Ай бұрын
Xổ số tội nghiệp quá 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😞😞😞😞😞😞😞🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
@angieguerrero6073
@angieguerrero6073 Ай бұрын
catalea❤❤❤❤❤
@swadhinkakori7486
@swadhinkakori7486 Ай бұрын
🎉😊💖❤️🥰😍🤩🥳😊
@oluwaseyichristianah36
@oluwaseyichristianah36 Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤😊
@JimmyColas-fs9ei
@JimmyColas-fs9ei 25 күн бұрын
😭😭😭😭😭🥺🥺
@geetadubey9787
@geetadubey9787 Ай бұрын
😢❤❤❤❤❤
@siomaravelasquez5935
@siomaravelasquez5935 Ай бұрын
😢❤🎉😊
@user-gb3or8rn9y
@user-gb3or8rn9y Ай бұрын
❤😊😢🎉😮😮
@gliceriachavez5557
@gliceriachavez5557 Ай бұрын
😢😢😢😢😢
@user-xq8og4yn5r
@user-xq8og4yn5r Ай бұрын
😊😊😊😊😊😊😊
@yvanneloli3525
@yvanneloli3525 Ай бұрын
❤❤❤❤😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢❤❤
@MaliaFetuuLaualiki
@MaliaFetuuLaualiki Ай бұрын
2
@aenuhanuha
@aenuhanuha Ай бұрын
😢😢😢
@FilominaRocha
@FilominaRocha Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤😅😊😊😊😊😊🦄😇😍😂🧚‍♀️🧚🧚‍♂️
被欺负的小丑选择复仇?#小丑 #天使
9:07
好人小丑
Рет қаралды 4,3 М.
Indian sharing by Secret Vlog #shorts
00:13
Secret Vlog
Рет қаралды 41 МЛН
How I prepare to meet the brothers Mbappé.. 🙈 @KylianMbappe
00:17
Celine Dept
Рет қаралды 45 МЛН
Bro be careful where you drop the ball  #learnfromkhaby  #comedy
00:19
Khaby. Lame
Рет қаралды 34 МЛН
好色鱿鱼终食恶果 #shorts #小丑 #天使
0:37
好人小丑
Рет қаралды 2,8 МЛН
Real sounds vs beatbox sounds #tiktok #beatbox
0:54
BigMarvel The Simulator
Рет қаралды 65 МЛН
POOR KID in PREP SCHOOL 💔
0:58
Alan Chikin Chow
Рет қаралды 7 МЛН
Spider-man wants to play together
0:57
好人小丑
Рет қаралды 3,1 МЛН
Vampire Boy Saved My Life ❤️
0:43
Alan Chikin Chow
Рет қаралды 20 МЛН
小丑抢走了别人的BABY ?#小丑 #天使
8:42
好人小丑
Рет қаралды 4 М.
Indian sharing by Secret Vlog #shorts
00:13
Secret Vlog
Рет қаралды 41 МЛН