What's Spider-Man doing?# Douluo Continent# Second Dimension# Spider-Man

  Рет қаралды 70,726,279

Extraordinary Spider

Extraordinary Spider

5 ай бұрын

null
welcome to [extraordinary spider] family funny drama channel!
Our skits are carefully produced original work with absolutely no bad guidance or dangerous behaviour
Here you can see the hilarious moments of classic characters such as Spider-Man Superwoman and Tang San Xiao Wu
We have carefully selected the funniest and most joyful episodes.
Spider-Man's wit and humor superwoman's superpower fun
The funny daily life of various characters in Douluo mainland
Come and subscribe to our family funny drama channel and play with Spider-Man Superwoman and Tang San Xiao Dance ~
Spider-Man# Superman# Superwoman# Douluo Mainland# Tang San# Little Dance# Ning Rongrong

Пікірлер: 473
@rema2926
@rema2926 5 ай бұрын
يععع تراها عيب ما يصير الناس يشوفوها لازم ينحذف الحين ترى حتى أنا قرفت من نفسي😰🤢
@malwayslive4840
@malwayslive4840 4 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂
@asmaraweda608
@asmaraweda608 5 ай бұрын
😂😮🤣😱
@fionasaikang
@fionasaikang Ай бұрын
😂😂😂
@user-tf4oi9zn3r
@user-tf4oi9zn3r 5 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@MaungShweLin-xz3ot
@MaungShweLin-xz3ot 3 ай бұрын
😊😊😊😊😊😊😊😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@KO-MI-TOYS-TV
@KO-MI-TOYS-TV 2 ай бұрын
😂😂😂😂
@fahrizanoviasyahputri5149
@fahrizanoviasyahputri5149 4 ай бұрын
Hahahaha hihihi😂😂😂😂😂😂😅😅😅
@SejdiMaksut
@SejdiMaksut 5 ай бұрын
😂😂ew
@user-nl6mt1gn4k
@user-nl6mt1gn4k 5 ай бұрын
😂😂😂 😊❤
@deniquawilliams6566
@deniquawilliams6566 4 ай бұрын
Why does Spider-Man put with somebody? That’s disgusting even though you poop at three people even the time that is so nasty. That’s why I did not do that.😂
@user-mw6ig1ot1y
@user-mw6ig1ot1y 4 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@ThuanPham-yy1bm
@ThuanPham-yy1bm 3 ай бұрын
Nhảm nhí....lam video cho trẻ mà thiếu văn hóa
@user-pu6lf4jf2t
@user-pu6lf4jf2t 5 ай бұрын
😅😂😂😂😮😮😊
@AngelPerez-oi4uf
@AngelPerez-oi4uf 4 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂🎉 ai que ricoooooooooooo😅
@mariahhouser2819
@mariahhouser2819 4 ай бұрын
Yo
@user-vf6xu4yu9f
@user-vf6xu4yu9f 5 ай бұрын
Buen edid
@user-ht9zj7hk3e
@user-ht9zj7hk3e 5 ай бұрын
😂😂❤😂😂
@bryanteruya9884
@bryanteruya9884 4 ай бұрын
😂😂😂😂😂❤😂😂😂😂
@Ikramiwarsame-jr5ix
@Ikramiwarsame-jr5ix 5 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂
@GhinceaAnaislove
@GhinceaAnaislove 5 ай бұрын
I se. You. Hehehe
@user-ld6tz1oh6c
@user-ld6tz1oh6c 4 ай бұрын
Lớn mà quay video có ý nghĩa với (ykr)
@user-im9re3xz1e
@user-im9re3xz1e 3 ай бұрын
Trời ơi đất ơi là trời 😂😅
@user-yh6di1kp4k
@user-yh6di1kp4k 4 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣
@SaMi-wj9rq
@SaMi-wj9rq 5 ай бұрын
🎉🎉a😂😊😊😊
@LeoPalacios-js5ih
@LeoPalacios-js5ih 4 ай бұрын
jajajaja jaajajajjaajajajjaaj
@user-cj3bf1le2h
@user-cj3bf1le2h 4 ай бұрын
😂yo bro wow and what can poke man do
@user-xf7oi6nw4p
@user-xf7oi6nw4p 5 ай бұрын
Để cái tay ở ngoài mâu
@user-ol4gm6wl5s
@user-ol4gm6wl5s 4 ай бұрын
True story telling the truth and download music song lagu btw ane x syarat menjadi
@user-rp8oe8fu2g
@user-rp8oe8fu2g 5 ай бұрын
😂😂😂😂😂h😮h😮h😮h😮
@JanethZavala-nr3qx
@JanethZavala-nr3qx 5 ай бұрын
😊😊😊😊😊😊
@user-ol6vs4jo5u
@user-ol6vs4jo5u 4 ай бұрын
😊😊😊
@alexandchloeyadventure4889
@alexandchloeyadventure4889 5 ай бұрын
WTH
@user-vs6nj7er9l
@user-vs6nj7er9l 4 ай бұрын
Хахахахаха😂😂😂
@user-uf5uu1th3q
@user-uf5uu1th3q 5 ай бұрын
😊😊
@user-lk8sn9rs6l
@user-lk8sn9rs6l 5 ай бұрын
😅😅😅
@JumaatulRaihan-yg2sx
@JumaatulRaihan-yg2sx 5 ай бұрын
9.........
@mireyaoviedo2200
@mireyaoviedo2200 4 ай бұрын
Jddjfbfbnfjfjjfjdjjdnfnndjdndbdndjdjjdjdnxnnfndjdjndndndbdbdbnddnnnfndbbfbfnfxbbbdbdddbndndnddnndndndndnfnfundnjxndnndjjdjjejdjjdjdjdjdjfjfjjfjdjjfjejjdjfkdkeufjejjfjjrkjjjfjekkfjfjjfkkfjfjjfjjfjfhjfjfjdjfjfjfufu
@oliveirawal_
@oliveirawal_ 3 ай бұрын
aaaaaaaa😂😂😂😂😂😂 kaakakakakkakak
@ridhaliraja9052
@ridhaliraja9052 4 ай бұрын
Hai para orang tua, video² seperti ini akan mudah di contoh anak usia 3-5 tahun dan mereka akan mengikuti apa yg dilakukan vodeo ini contohnya Mereka akan e*k sembarangan mau diruang tamu dapur dan lainnya
@shielamariebalana7313
@shielamariebalana7313 5 ай бұрын
😅😅😅😅😅😅😅😅
@marlinasaady9016
@marlinasaady9016 3 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂
@user-mg3mw4we3i
@user-mg3mw4we3i 4 ай бұрын
Таблетка от кринжа стоит 1 рубль
@ngobach89
@ngobach89 5 ай бұрын
tt❤
@user-gn2uo6jc9z
@user-gn2uo6jc9z 5 ай бұрын
😋🤗❤
@user-vz6fj4zb9e
@user-vz6fj4zb9e 5 ай бұрын
Ouuu Lala
@HIENLE-il8td
@HIENLE-il8td 5 ай бұрын
😢😢😢😢😅😅😅
@hichamelmodir
@hichamelmodir 3 ай бұрын
مرتلولنتزوجه
@user-vh6kd8ld8x
@user-vh6kd8ld8x 4 ай бұрын
كركوك
@user-hs5jc1yf1g
@user-hs5jc1yf1g 4 ай бұрын
А 😊
@halukgunduz3776
@halukgunduz3776 5 ай бұрын
OMG 😮
@user-ld5uh2el4t
@user-ld5uh2el4t 4 ай бұрын
هههه كذب
@user-kr7dy9ty9s
@user-kr7dy9ty9s 4 ай бұрын
ههههههههههههه❤🎉
@user-yf2of9cv1e
@user-yf2of9cv1e 4 ай бұрын
Вы их заде держали руками
@user-xd1fy7wk3i
@user-xd1fy7wk3i 5 ай бұрын
😂😅
@ToanNguyen-ol6bb
@ToanNguyen-ol6bb 5 ай бұрын
Face mà 😂😂😂😂
@Covid-xk3pn
@Covid-xk3pn 5 ай бұрын
😂😅
@VyAnh-lz4un
@VyAnh-lz4un 5 ай бұрын
😊
@isabelvelazquez7640
@isabelvelazquez7640 4 ай бұрын
Jd😛
@tutirohaeti7970
@tutirohaeti7970 5 ай бұрын
Ahh
@niemky2998
@niemky2998 5 ай бұрын
😢 không có một người bạn đi làm việc của Bạn sẽ thấy được sự ủng 😍
@keylanew7697
@keylanew7697 5 ай бұрын
😊😅😮😢🎉❤ www22🤭🤩😩😙😬😴
@markletwinmarkletwin3670
@markletwinmarkletwin3670 5 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@yantoumar5034
@yantoumar5034 4 ай бұрын
C 1t😢
@fatehaakter6978
@fatehaakter6978 4 ай бұрын
😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
@user-jt1fi5un2b
@user-jt1fi5un2b 3 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🎉🎉😂
@user-dn4gm3rp2f
@user-dn4gm3rp2f 4 ай бұрын
dari tangan
@user-tf5oz8vy8c
@user-tf5oz8vy8c 4 ай бұрын
I find the heand😂
@kayzinkyaw7387
@kayzinkyaw7387 4 ай бұрын
a😂😅
@edonshkololli5463
@edonshkololli5463 4 ай бұрын
Uhhhhhhhhhhhhhh....
@user-dv2iq2kl1u
@user-dv2iq2kl1u 5 ай бұрын
😂😂😅😅😅😅😅😅😅😅😅
@MariaConceicao-mb5ur
@MariaConceicao-mb5ur 5 ай бұрын
Não 😂😂😂😂
@huongnguyentd2554
@huongnguyentd2554 4 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@mommytinay6051
@mommytinay6051 5 ай бұрын
Wow
@user-nl3bq4mi7w
@user-nl3bq4mi7w 5 ай бұрын
?😮😂😂+!
@giuliaminopoli5205
@giuliaminopoli5205 5 ай бұрын
Ka😂
@giaphu9716
@giaphu9716 4 ай бұрын
❤❤❤❤
@user-zv2yk5bs6y
@user-zv2yk5bs6y 5 ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@supunbuvklang630
@supunbuvklang630 5 ай бұрын
ไม่รู้อะเราง่ะเป็นคนไทย
@duytranbao-vi1ph
@duytranbao-vi1ph 5 ай бұрын
😂❤😂❤
@oliveirawal_
@oliveirawal_ 3 ай бұрын
meu Deus 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂
@user-qy8zg8ti1e
@user-qy8zg8ti1e 4 ай бұрын
❤merta❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@thithuongta9909
@thithuongta9909 4 ай бұрын
Mấy con gái quần xì líp không
@user-iu6oo5ih3x
@user-iu6oo5ih3x 4 ай бұрын
WTF 💀
@vastizamora4709
@vastizamora4709 4 ай бұрын
Hola 75
@user-kz8wm9ow4q
@user-kz8wm9ow4q 4 ай бұрын
နိးိမခ၀က ထလာန​ေ့၀​ေ🥰😝🥰🥰
@user-dy6vy5kq6n
@user-dy6vy5kq6n 5 ай бұрын
주기
@Ikraislam342
@Ikraislam342 5 ай бұрын
🍑🤣
@GalaBoyzOfficial
@GalaBoyzOfficial 5 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂nakakataw
@user-wq6iv3yy2d
@user-wq6iv3yy2d 4 ай бұрын
Malar
@user-to9xz3uc4t
@user-to9xz3uc4t 5 ай бұрын
wow 19m views
@user-cb7no1if4q
@user-cb7no1if4q 4 ай бұрын
너무옷기네요😂ㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋ
@user-fg9qm5gf3x
@user-fg9qm5gf3x 4 ай бұрын
Que cringe
@DenkaiMolina
@DenkaiMolina 5 ай бұрын
❤️❤️❤️😂😂🎉😮😮😅😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
@adzhararakama.1666
@adzhararakama.1666 5 ай бұрын
Wtf
@JemimaJemima-bh3ox
@JemimaJemima-bh3ox 5 ай бұрын
🎉
@user-rb2xe3sd6c
@user-rb2xe3sd6c 5 ай бұрын
Эмммм вообще то всё понятно они в руках держали предметы а руки убрали за спину...кринж🤮🤢
@inhNguyenThi-hs1vu
@inhNguyenThi-hs1vu 5 ай бұрын
Kjjjjjjjjjjjjjkjkjjjkkjhggggngd🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉pkjkkkiookkkkkok Jjujjju7888
@anoopkrishnan3501
@anoopkrishnan3501 5 ай бұрын
❤😂🎉😢😮😅😊😊
@christyamekalawusmith7672
@christyamekalawusmith7672 3 ай бұрын
😊😊
@user-hd7lt1ze7o
@user-hd7lt1ze7o 5 ай бұрын
❤❤❤🎉🎉😅😅😊😊😢😢😮 ok
@YoussefsamehAhmed
@YoussefsamehAhmed 3 ай бұрын
أن😊
@user-dw3pt8ey6k
@user-dw3pt8ey6k 5 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@amandineleroy8847
@amandineleroy8847 4 ай бұрын
Le super héros ça se voit que il cache l'épée derrière lui ça se voit très fort😂😂😂😂😂
@sabinadream1025
@sabinadream1025 5 ай бұрын
Bular gicdiler😮
@pablo7658
@pablo7658 4 ай бұрын
Ewwwwww
@bledmozika5092
@bledmozika5092 5 ай бұрын
Wth
@user-hr7wc2ee5s
@user-hr7wc2ee5s 4 ай бұрын
Warna
@DanielePatrascan
@DanielePatrascan 4 ай бұрын
Fajdidue😢
@micahchasegamez
@micahchasegamez 5 ай бұрын
wtf
@orranutsalawong
@orranutsalawong 4 ай бұрын
เคาเอาฃ้อนไว้คางหลัง
100 DARES IN 24 HOURS!
17:48
Stokes Twins
Рет қаралды 51 МЛН
Khó thế mà cũng làm được || How did the police do that? #shorts
01:00
Survival skills: A great idea with duct tape #survival #lifehacks #camping
00:27
赛罗迪迦互挠脚心,太搞笑了
1:21
大锤哔哔
Рет қаралды 711
Eating & Buying Everything in One Color ft/ epic pink room makeover
18:12
We Turned our Home into a 5 STAR HOTEL
21:45
The Royalty Family
Рет қаралды 8 МЛН