Пікірлер
@mahabubalam9277
@mahabubalam9277 6 сағат бұрын
superb 😅😅😅😅
@mahabubalam9277
@mahabubalam9277 6 сағат бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@Apna_Desi_Star
@Apna_Desi_Star Күн бұрын
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉❤❤
@Apna_Desi_Star
@Apna_Desi_Star Күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤
@Apna_Desi_Star
@Apna_Desi_Star Күн бұрын
Nice editing mast 🎉🎉🎉🎉
@Apna_Desi_Star
@Apna_Desi_Star Күн бұрын
❤❤❤🎉🎉🎉🎉
@Apna_Desi_Star
@Apna_Desi_Star Күн бұрын
Nice ❤❤❤❤
@semapurkastar
@semapurkastar Күн бұрын
Apna
@ruthieharens5763
@ruthieharens5763 2 күн бұрын
Promo*SM
@arhanali-df4hm
@arhanali-df4hm 2 күн бұрын
Super duper video
@arhanali-df4hm
@arhanali-df4hm 2 күн бұрын
Nice acting
@priyariyapriyariya278
@priyariyapriyariya278 2 күн бұрын
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
@teamkastarcomedy-xc4sn
@teamkastarcomedy-xc4sn 2 күн бұрын
Wapas🎉
@teamkastarcomedy-xc4sn
@teamkastarcomedy-xc4sn 2 күн бұрын
Marwadi gana
@teamkastarcomedy-xc4sn
@teamkastarcomedy-xc4sn 2 күн бұрын
Man bete
@teamkastarcomedy-xc4sn
@teamkastarcomedy-xc4sn 2 күн бұрын
Man beti ke
@teamkastarcomedy-xc4sn
@teamkastarcomedy-xc4sn 2 күн бұрын
Man beti ke chodi choda
@taufique283
@taufique283 4 күн бұрын
H❤❤❤
@taufique283
@taufique283 4 күн бұрын
Nice ❤❤❤
@taufique283
@taufique283 4 күн бұрын
Very nice 👍👍
@shehzin7
@shehzin7 4 күн бұрын
best edit😹
@SalimAkhtar-nn8os
@SalimAkhtar-nn8os 4 күн бұрын
Jabardast
@SalimAkhtar-nn8os
@SalimAkhtar-nn8os 4 күн бұрын
Nice comidy seen
@MDSADRUL-ou3pg
@MDSADRUL-ou3pg 4 күн бұрын
😅😂😊😊😊😊😊😊😊😊
@MDSADRUL-ou3pg
@MDSADRUL-ou3pg 4 күн бұрын
Hi
@SiddiqueShaikh372
@SiddiqueShaikh372 5 күн бұрын
Pro
@arhanali-df4hm
@arhanali-df4hm 6 күн бұрын
Super duper acting hai bro
@JaspalBajwa-yc2eq
@JaspalBajwa-yc2eq 6 күн бұрын
❤❤😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂❤❤❤
@RealParwez
@RealParwez 7 күн бұрын
Super 😂😂
@sukhasankastar
@sukhasankastar 7 күн бұрын
❤❤❤❤
@pskembhavi3800
@pskembhavi3800 8 күн бұрын
👎👎👎👎👎👎👎👎👎😅
@arhanali-df4hm
@arhanali-df4hm 8 күн бұрын
Best actor hai
@diptisinha3437
@diptisinha3437 7 күн бұрын
Really
@tukeshvarbaiscg1723
@tukeshvarbaiscg1723 8 күн бұрын
Chal ba hum log apse achhche mante hai yr❤❤
@RealParwez
@RealParwez 8 күн бұрын
Rahman bhai ko sport karo ❤
@neelakumar2844
@neelakumar2844 8 күн бұрын
😂😅😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@sarahlombardo9306
@sarahlombardo9306 8 күн бұрын
5. Numéro commande
@user-pu7lx5hq7j
@user-pu7lx5hq7j 8 күн бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@ParmilaSingh-md9xu
@ParmilaSingh-md9xu 8 күн бұрын
😂😂❤
@garimatimalsina8062
@garimatimalsina8062 8 күн бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🎉😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😊😊😅
@user-xj2of9ok3v
@user-xj2of9ok3v 8 күн бұрын
😂😂😂😂😂❤❤😆😆😆😝😝😝
@casseusdadena3194
@casseusdadena3194 8 күн бұрын
😢😢😢😢😂😂
@user-ix5xg7vi5v
@user-ix5xg7vi5v 8 күн бұрын
😂😂😂😂😅❤
@SapnaKawer
@SapnaKawer 9 күн бұрын
Bhai ko dekho coca cola kaha se nikal kr de rha h
@user-kk9jh1tl2r
@user-kk9jh1tl2r 9 күн бұрын
@user-bs8in6sm1t
@user-bs8in6sm1t 9 күн бұрын
🤣🤣🤣🤣🤣😂😂
@sudipta659
@sudipta659 9 күн бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@violetabogeva2198
@violetabogeva2198 9 күн бұрын
Душица😮😂
@Aishitha
@Aishitha 9 күн бұрын
Tototola = cococoala😂
@user-uq4tq4qt8w
@user-uq4tq4qt8w 9 күн бұрын
شومعناتها طوطولولا😂😂
@muhabbatqirgizova-zn3dv
@muhabbatqirgizova-zn3dv 9 күн бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@user-ef9gb7bo4l
@user-ef9gb7bo4l 9 күн бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂